Olağanüstü Genel Kurul’a Çağrı

Yönetim Kurulunun 05.09.2021 tarih ve 5 nolu kararı ve Tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı. 23.09.2021 günü saat 13.00’ da Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No::48/7 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No::48/7 Çankaya/Ankara adresinde  02.10.2021 günü saat 13.00’ da çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir. Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.

GÜNDEM   :

  1. Yoklama, Genel Kurul Açılışı.
  2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
  4. Gayri Menkul alımı hakkında Dernek tüzüğüne ek madde eklenmesi.
  5. Gayri menkul alımımı için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.
  6. Dilek ve temenniler.
  7. Kapanış.