Tıbbi Terimler Kılavuzu

Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu” 6823 terim içermektedir. Elinizdeki bu karşılıklar kılavuzuyla tıp terimlerinin Türkçede doğru yazılışına ve önerilen Türkçe karşılığına ulaşılabilmektedir.

Tıbbi Terimler Kılavuzu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Serdal KORKMAZ

Prof. Dr. Serdal KORKMAZ
Başkan

Prof. Dr. Tuba HACIBEKİROĞLU

Prof. Dr. Tuba HACIBEKİROĞLU
Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Bahar UNCU ULU

Doç. Dr. Bahar UNCU ULU
Genel Sekreter

Prof. Dr. Mehmet Sinan DAL

Prof. Dr. Mehmet Sinan DAL
Sayman

Prof. Dr. Abdulkadir BAŞTÜRK

Prof. Dr. Abdulkadir Baştürk

Prof. Dr. Abdulkadir BAŞTÜRK
Araştırma Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet Ali ERKURT

Prof. Dr. Mehmet Ali ERKURT

Prof. Dr. Mehmet Ali ERKURT
Üye

Doç. Dr. Tuğçe Nur YİĞENOĞLU

Doç. Dr. Tuğçe Nur YİĞENOĞLU
Üye

Doç. Dr. Vahap OKAN

Prof. Dr. Vahap OKAN
Üye

Prof. Dr. Cengiz DEMİR

Prof. Dr. Cengiz DEMİR
Üye

Prof. Dr. İlhami KİKİ

Prof. Dr. İlhami KİKİ
Üye

Doç. Dr. Songül Şerefhanoğlu

Prof. Dr. Songül ŞEREFHANOĞLU
Üye

Yönetim Kurulu – Özgeçmişler

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi, Hematoloji & Kök Hücre Nakli Kliniği, İdari ve Eğitim Sorumlusu

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi – Aferez Ünitesi Kurucu Hekimi (2020-)

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi – Kök Hücre Nakli Ünitesi Kurucu Hekimi ve Direktörü (2020-)

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönem IV-V-VI Koordinatörü (2022-)

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi – Kan Merkezi Sorumlusu (2017-)

S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi – Bölge Hemovijilans Koordinatörü (2020-)

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Üyesi  (2018)

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı (2023-)

Hematolojik Onkoloji Derneği Kurucu Üyesi (2015-2018)

Hematolojik İmmunoloji Derneği – Sayman (2015-2018)

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği – Araştırma Sekreteri (2016-2018)

Dünya Aferez Deneği (WAA) Asya Başkanı (2022-)

Türk Hematoloji Derneği Üyesi

Türk Aferez Derneği Üyesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi (2006-2010)

Takdirname (T.C. Sivas Valiliği, 2010)

2023 yılı itibariyle ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde yayın, ulusal ve uluslararası 100 civarı bilimsel tebliği, makalelerine 900 civarı atıf, 10 civarında kitap ve kitap bölümü yazarlığı, elde ettiği “Web Of Science H İndeksi” 14, “i10 indeksi” 23, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde kurul üyeliği bulunmaktadır.

1993-1996 tarihinde Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde okudu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenimine başladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık öğrenimine başladı. 2003 yılında evlendi ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. 2008 yılında İç Hastalıkları uzmanı ünvanını aldıktan sonra Kocaeli Gölcük Deniz Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak vatani görevini yaptı. 2009-2011 yılları arasında Diyarbakır Çınar İlçe Entegre Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. 2011 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları A.B.D. Hematoloji B.D.’da Hematoloji ihtisasına başladı. 2013 yılında İç Hastalıkları A.B.D Yrd.Doç. ünvanını aldı. 2015 yılında mecburi hizmet görevi için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı. 16.10.2017 tarihinde İç Hastalıkları(Hematoloji ) alanında doçent ünvanını aldı. 2015 yılından beri Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji Kliniğinde çalışmaktadır. Türkiye’de Hematoloji alanında faaliyet gösteren bilimsel kuruluşlara üyeliği bulunmaktadır. Hem yurt içi hem de yurt dışı bilimsel dergilerde yayınları bulunan Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal akademik faaliyetlerini devam ettirmektedir

GÖREVLER

 • Yardımcı Doçent Dicle Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp
 • 2013-2015 Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Uzman Dicle Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri
 • 2011-2013 Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Araştırma Görevlisi İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2002-2008

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

 • 16.10.2017- İç Hastalıkları(Hematoloji ) Doçent Doktor
 • 2015-2017 Hematoloji Uzmanı Mecburi Hizmeti
  Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • 2009-2011 İç Hastalıkları Mecburi Hizmeti Diyarbakır Çınar İlçe Entegre Hastanesi,
 • 2008-2009 İç Hastalıkları Uzmanı
 • Gölcük Asker Hastanesi (Vatani Görev)

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:
1. Relaps veya refrakter Multiple Miyelomlu gönüllülerde Pomalidomid, Bortezomib ve düşük doz Dekzametazon ile Bortezomib ve düşük doz Dekzametazonun etkililiğinin ve güvenliliğinin karşılaştırıldığı, Faz III, çok merkezli, randomize, açık etiketli çalışma, (Uluslararası), Yardımcı Araştırmacı. Çalışma Kodu CC-4047-MM-007
2. CD 20 pozitif, düşük tümör yüklü Folliküler Lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisi için PF-05280586’nın Rituksimab ile karşılaştırıldığı Faz III randomize çift kör çalışma, (Uluslararası), Yardımcı Araştırmacı, Çalışma Kodu :B3281006
3. Tam remisyondaki Akut Miyeloid Lösemi hastalığı olan gönüllülerde idame tedavisi olarak en iyi destekleyici tedaviye kıyasla oral Azasitidin ile birlikte en iyi destekleyici tedavinin etkinliği ve güvenirliğinin karşılaştırıldığı Faz III çok merkezli randomize çift kör çalışma, (Uluslararası), Yardımcı Araştırmacı. Çalışma Kodu : CC-486-AML-001
4. Yüksek doz tedavi için uygun olmayan önceden tedavi almamış Multiple Myelomlu gönüllülerde Velcade (Bortezomib) Melfalan-Prednizon (VMP) ve VMP ile kombinasyon (D-VMP) halindeki Daratumumab’ın karşılaştırıldığı faz III, randomize, kontrollü, açık etiketli bir çalışma. Yardımcı Araştırmacı. Çalışma Kodu: MMY3007
5. Yüksek Moleküler Risk Mutasyonlu Erken Myelofibroz Hastalarında Ruxolitinib’in Etkinliğinin ve Güvenliğinin Araştırıldığı, Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. (Uluslararası) Yardımcı Araştırmacı. Çalışma Kodu: CINC424A2353
6. Seçilmiş CD38 pozitif Hematolojik Maligniteleri Olan Hastalarda Bir Humanize Monoklonal Antikorun (SAR650984) CD38’e Karşı Çoklu İntravenöz Uygulamalarının Faz 1/2 Doz Eskalasyon Güvenlilik, Farmakokinetik ve Etkinlik Çalışması. (Uluslararası) Yardımcı Araştırmacı Çalışma Kodu: TED10893
7. Izositrat Dehidrogenaz 2 Mutasyonu Barındıran Geç Evre Akut Myeloid Lösemili Yaşlı Hastalarda Konvansiyonel Tedavi Rejimlerine Karşı AG-221 (CC-90007) ‘in Etkinliğinin ve Güvenliğinin Karşılaştırıldığı, Faz III, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Çalışma. (Uluslararası) Yardımcı Araştırmacı Çalışma Kodu: AG-221-AML-004
8. Düşük Tümör Yüklü Foliküler Lenfoma Hastalarında Birinci Basamak İmmünoterapi Tedavisi Olarak Rituksimab’a Karşı SAIT101’in Etkililiği, Güvenliliği ve İmmünojenisitesinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Çok Merkezli, Çok Uluslu Araştırma. (Uluslararası) Yardımcı Araştırmacı Çalışma Kodu: AGB-002
9. İlk Remisyonda FLT3/ITD AML gönüllülerde İndüksiyon/Konsolidasyon Tedavisi Sonrasında Devam Tedavisi olarak Uygulanan FLT3 inhibitör Gilteritinib (ASP2215) için bir Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. (Uluslararası) Yardımcı Araştırmacı Çalışma Kodu: 2215-CL-0302

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
1. Türk Hematoloji Derneği, Üye, 2013
2. Türk Aferez Derneği, Üye, 2015
3. Hematolojik Onkoloji Derneği, Üye, 2015
4. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği, Genel Sekreter, 2017

ÖDÜLLER
1. Genç Katılımcılar Ödülü, Türk Aferez Derneği, 2013
2. Bildiri Teşvik Ödülü, Hematolojik Onkoloji Derneği, 2015
3. Türk Hematoloji Derneği TÜRKBA ödülü, Türk Hematoloji Derneği, 2015
4. Nodüler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma; Türkiye Verileri, Birincilik Ödülü. Hematolojik Onkoloji Derneği, 2015
5. Yüksek Riskli Febril Nötropeni Tedavisinde Antibiyotik Tedavisi Erken Dönemde Kesilebilir Mi? Tek Merkez Deneyimi – Ön Sonuçlar, Bildiri İkincilik Ödülü. Hematolojik Onkoloji Derneği, 2016
6. Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi, Bildiri Teşvik Ödülü. Hematolojik Onkoloji Derneği, 2016
7. Dirençli Sklerodermoid Kronik Graft Versus Host Hastalığında Rituximab Tedavisinin Etkinliği, Bildiri İkincilik Ödülü. Hematolojik İmmünoloji Derneği, 2016
8. Bildiri Teşvik Ödülü, Hematolojik Onkoloji Derneği, 2016
9. Türk Hematoloji Derneği Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) Başarı Bursu 15.11.2011- 15.11.2014: 2011 Yan Dal Uzmanlık Sınavında Türkiye 19.
10. Türkiye’de Terapötik Plazma Exchange Aktivitesi: Ulusal Araştırma, Sözel Birincilik Ödülü I. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, 2018

Adı Soyadı: Abdulkadir BAŞTÜRK

Doğum Tarihi: 01 Ocak 1976

Unvanı: Uzman Doktor

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2001
Tıpta Uzmanlık  İç Hastalıkları Süleyman Demirel Üniversitesi 2009
Yan Dal Uzmanlık Hematoloji Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 2013

 

Uzmanlık Tezi Başlığı: Sıçanlarda D-Galaktozamin ile Oluşturulan Hepatitte Caffeic Acid Phenethyl Ester’in Koruyucu Etkisi

Danışmanı :  Prof. Dr. Mehmet İŞLER

Hematoloji Yandal Tez Başlığı: Akut Lösemili Hastalarda Prognozu Belirlemede Flow Sitometrinin Yeri

Danışmanı: Prof. Dr. İmdat DİLEK

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Doktor Araplı Sağlık Ocağı, Sorgun/Yozgat 2001-2002
Pratisyen Doktor Sorgun Devlet Hastanesi Acil Servisi/Yozgat 2002-2003
Arş.Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Isparta 2003-2009
Uzman Iğdır Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği /IĞDIR 2009-2010
Yan Dal Arş.Gör. Ankara Atatürk EAH Hematoloji Bölümü 2010-2014
Uzman Konya EAH, Hematoloji Kliniği 2014-2015
Yard. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 2015-

Adı Soyadı: MEHMET ALİ ERKURT Doğum Tarihi: 20.11.1974 Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi 1997
Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Yan Dal Uzmanlık Hematoloji İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: B12 vitamin eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda siyanokobalamin tedavisinin immün sistem üzerine etkisi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. İsmet AYDOĞDU Hematoloji Bilimdalı Yan Dal Uzmanlık Tezi: Antineoplastik kemoterapi ilaçlarının nefrotoksisite düzeylerinin natriüretik peptitler ile ilişkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Giresun İkisu Sağlık Ocağı 1998-1998
Ar.Gör.Dr. (İç Hastalıkları) Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 1998-2003
Yan Dal Asistanlık (Hematoloji) Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi 2003-2006
Mecburi Hizmet Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006-2009
Askerlik Görevi Tıp Fakültesi Ankara GATA Hematoloji Bilimdalı 2007-2008
Yrd.Doç.Dr. Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi Hematoloji Bilimdalı 2009-2011
Doç.Dr. Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi Hematoloji Bilimdalı 2011-2016
Prof. Dr. Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi Hematoloji Bilimdalı 2016-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Trombositopeni ile başvuran hastada klinikopatolojik değerlendirme: Retrospektif çalışma.
 2. HELLP sendromunda plazmaferez tedavisi
 3. Trombotik mikroanjiyopatide etyolojik değerlendirme
 4. Son 10 yıl içinde kliniğimizde tanı konulan Non hodgkin lenfomalı hastaların klinikopatolojik değerlendirilmesi.
 5. Kemik iliği nakli merkezimizde kök hücre nakli yapılan hastalardaki CMV ve BK virüs insidansı ve yönetimi.
 6. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesinde Allojenik Kök hücre nakli olan hastaların sağkalımlarının retrospektif olarak incelenmesi.
 7. Trombosit Suspansiyonlarinin Trombosit Sayisi Ph ve Alerjik Transfuzyon Reaksiyonlari Uzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi – Comparison of the Effects of Pas III Added and Pas III Unadded Donor Platelet Suspensions on Platelet Count Ph and Allergic Transfusion Reactions
 8. [Dogu anadolu’dan tek merkez deneyimi- Allojenik hematopoietik kok hucre nakli yapilan hastalarda enfeksiyoz olmayan komplikasyonlar – Non-infectious complications in patients with allogeneic hematopoetic stem cell transplantation- single center experience from eastern anatolia]

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : – Projelerde Yaptığı Görevler : Hematoloji kliniğinde yatan ve sınırda hematolojik parametrelere sahip hastalarda pnömotik tüp sistemi ile taşınan kan örneklerinde tam kan sayımı ve koagulasyon paramtrelerindeki değişikliklerin saptanması.
İdari Görevler :
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı
LÖSEMA Derneği Başkanı
Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği
Türk Aferez Derneği
Hematolojik Onkoloji Derneği
Türk Hematoloji Derneği
European Hematology Association
EBMT (CIC : 437)

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Ismet A, Irfan K, Emin K, All EM, Ramazan U, Mustafa B, Onur O. Splenectomy Results in Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: 10 Years of Experience in Turgut Ozal Medical Center. Clin.Lab.Haem. 2004;26(3):211-214 DOI: 10.1111/j.1365-2257.2004.00602.x

A2. Kuku I, Aydogdu I, Bayraktar N, Kaya E, Akyol O, Erkurt MA. Oxidant/antioxidant Parameters and Their Relationship with Medical Treatment in Multiple Myeloma. Cell Biochemistry and Function. 2005; 23(1):47-50 DOİ:10.1111/j.1365-2257.2004.00602.x

A3. Kuku I, Aydogdu I, Kaya E, Ali Erkurt M, Dikilitas M, Baydar M, Yildiz R. The early and long-term results of oral high-dose methylprednisolone treatment in adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: Letter to the Editor. Eur J Haematol. 2005;74(3):271-2. DOI: 10.1111/j.1600-0609.2004.00378.x

A4. Aydogdu I, Erkurt AM, Kaya E, Kuku I. Images in Haematology Bone relapse in a patient with acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol. 2005;129(2):163. DOİ: 10.1111/j.1365-2141.2005.05390.x

A5. Kuku I, Bayraktar MR, Kaya E, Erkurt MA, Bayraktar N, Cikim K, Aydogdu I. Serum proinflammatory mediators at different periods of therapy in patients with multiple myeloma. Mediators Inflamm. 2005;14(3):171-4. DOİ: 10.1155/MI.2005.171

A6. Kaya E, Keskin L, Aydogdu I, Kuku I, Bayraktar N, Erkut MA. Oxidant/antioxidant parameters and their relationship with chemotherapy in Hodgkin’s lymphoma. J Int Med Res. 2005; 33(6):687-92. DOI: 10.1177/ 147323000503300611

A7. Aydogdu İ, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA, Görgel A, Ozhan O. A rare syndrome that can easily be missed: May-Hegglin anomaly. Case Report. Turk J Hematol 2005; 22(2): 91-93.

A8. Erkurt MA, Kaya E, Baran M, Yitmen E, Şenel S, Kuku İ, Aydoğdu İ. Rapid progression of acquired amegakaryocytic thrombocytopenia to myelodysplastic syndrome: case report. Turk J Hematol 2005; 22(4): 205-208.

A9. Senel S, Kaya E, Aydogdu I, Erkurt MA, Kuku I. Rheumatic diseases and chronic myelogenous leukemia, presentation of four cases and review of the literature. Rheumatol Int. 2006;11:1-5 DOI 10.1007/s00296-005-0100-5

A10. Aydogdu I, Erkurt MA, Ozhan O, Kaya E, Kuku I, Yitmen E, Aydin NE. Reversible Bone Marrow Necrosis in a Patient Due to Overdosage of Diclofenac Sodium. Letters and Correspondence. Am J Hematol. 2006; 20;81(4):298-305 DOI: 10.1002/ajh.20536

A11. Altuntas F, Aydogdu I, Kabukcu S, Kocyigit I, Cikim K, Sari I, Erkut MA, Eser B, Ozturk A, Kaya E, Cetin M, Keskin A, Unal A. Therapeutic plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura: A retrospective multicenter study. Transfusion And Apheresis Science 2007; 36(1):57-67. doi:10.1016/j.transci.2006.05.014

A12. Aydogdu I, Kaya E, Karadag N, Erkurt M, Kuku I, Ozhan O, Oner RI, Bayindir Y. Transfusion-Associated Graft-Versus-Host Disease in Patients with and without Immunodeficiency: Report of Six Cases. Transfus Med Hemother. 2007;34:79-82. DOI:10.1159/000098105

A13. Kaya E, Erkurt MA, Aydogdu I, Kuku I, Ozhan O, Oner RI, Ulutas O. Retrospective analysis of patients with idiopathic thrombocytopenic purpura from Eastern Anatolia. Med Princ Pract. 2007;16(2):100-6.

A14. Kaynar L, Altuntas F, Aydogdu I, Turgut B, Kocyigit I, Hacıoglu SK, Ismailogulları S, Turgut N, Erkurt MA, Sari I, Oztekin M, Solmaz M, Eser B, Ozdemir Ersoy A, Unal A, Cetin M. Therapeutic plasma exchange in patients With neurologic diseases: Retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 2008;38(2):109-115. doi:10.1016/j.transci.2007.11.002

A15. Erkurt MA, Aydogdu I, Dikilitaş M, Kuku I, Kaya E, Bayraktar N, Ozhan O, Ozkan I, Sönmez A. Effects of Cyanocobalamin on Immunity in Patients with Pernicious Anemia. Med Princ Pract 2008;17(2):131-135. DOI:10.1159/000098360

A16. Erkurt MA, Sari I, Gül HC, Coskun O, Eyigün CP, Beyan C. The first documented case of brucellosis manifested with pancytopenia and capillaryleak syndrome. Intern Med. 2008;47(9):863-5. (DOI: 10.2169/internalmedicine.47.0834)

A17. Erkurt MA, Aydogdu A, Kuku I, Kaya E, Ozhan O. Anticancer Drug Induced Glomerular Dysfunction. World Journal Of Medical Sciences. 2008;3(1):5-9

A18. Bayraktar N, Erkurt MA, Aydoğdu İ, Başaran Y. The levels of nitric oxide in beta-thalassemia minor. Turk J Hematol 2008;25:187-9.

A19. Erkurt MA, Aydogdu I, Kuku I, Kaya E, Basaran Y. Nodular melanoma presenting with rapid progression and widespread metastases: a case report Journal of Medical Case Reports. 2009, 6;3(1):50. DOI: 10.1186/1752-1947-3-50

A20. Ates F, Erkurt MA, Karincaoglu M, Aladag M, Aydogdu I. Prevalence of Gallstones in Patients with Chronic Myelocytic Leukemia. Med Princ Pract. 2009;18(3):175-9. (DOI:10.1159/000204346)

A21. Erkurt MA, Aydogdu I, Kuku I, Kaya, Mizrak B, Basaran Y. A multicentric, hyaline vascular variant of castleman’s disease associated with b cell lymphoma: a case report. Cases Journal. 2009; doi: 10.4076/1757-1626-2- 8183.

A22. Sari I, Erkurt MA, Ifran A, Kaptan K, Beyan C. Multiple myeloma presenting with acquired factor VIII inhibitor. Int J Hematol. 2009; 90(2):166-9. 10.1007/s12185-009-0363-9.

A23. Erkurt MA, Aydogdu I, Kuku I, Kaya E, Basaran Y. Clinicopathologic Characteristics and Therapeutic Outcomes of Primary Gastrointestinal Non-Hodgkin’s Lymphomas: 10 Years of Experience from a Single Centre in Eastern Anatolia. Med Princ Pract 2009;18:399-406. 10.1159/000226295

A24. Erkurt MA, Aydoğdu İ, Bayraktar N, Kuku İ, Kaya E. The levels of nitric oxide in megaloblastic anemia. Turk J Hematol 2009; 26: 197-200.

A25. Turkmen K, Altintepe L, Guney I, Aydogdu I, Koc O, Erkut MA, Tonbul HZ. Uncontrolled hypertension secondary to leukemic cell infiltration of kidneys in a hemodialysis patient. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2010;3:65-8.

A26. Erkurt MA, Aydogdu I, Kuku I, Kaya E, Comert M, Basaran Y. Natriuretic Peptides’ Role in Determining the Chemoterapy-Induced Nephrotoxicitiy and Their Value in Follow-Up. World Nephrol Urol 2011;1:16-22. doi:10.4021/wjnu7e

A27. Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Koroglu M, Kuku I. Thrombocytopenia in Adults: Review Article. J Hematol 2012;1(2-3):44-53. doi:10.4021/jh28w

A28. Dal SE, Ersoy Y, Erkurt MA, Yetkin F, Kuzucu C, Akdoğan O. An Uncommon case of acute brucellosis presenting with severe thrombocytopenia. Intern Med. 2012;51(23):3291-3. (DOI: 10.2169/internalmedicine.51.7365)

A29. Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Ozgen U, Berber I, Koroglu M, Ozgül M. Therapeutic plasma-exchange in hematologic disease: Results from a single center in Eastern Anatolia. Transfus Apher Sci. 2013;48(3):335-9 10.1016/j.transci.2013.04.012

A30. Kaya E, Keklik M, Sencan M, Yilmaz M, Keskin A, Kiki I, Erkurt MA, Sivgin S, Korkmaz S, Okan V, Doğu MH, Unal A, Cetin M, Altuntaş F, Ilhan O. Therapeutic plasma exchange in patients with neurological diseases: Multicenter retrospective analysis. Transfus Apher Sci. 2013;48(3):349-52 10.1016/j.transci.2013.04.015

A31. Berber I, Erkurt MA, Koroglu M, Kuku I, Kaya E, Bentli R. Burkitt’s lymphoma presenting with rapidly and multi-organ involvement: A case presentation. Case Reports in Clinical Medicine. 2013;2(4):242-245.

A32. Koroglu M, Erkurt MA, Berber I, Kuku I, Kaya E, Ozkahraman A, Aydin NE. Primarily unknown origin adenocarcinoma metastasis in bone marrow presenting with thrombotic thrombocytopenic purpura: A case report. Transfus Apher Sci. 2013; 49(2):341-4. doi: 10.1016/j.transci.2013.05.009

A33. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Koroglu M, Kaya E, Unlu S. A Rare Disease in Adult: Langerhans Cell Histiocytosis. World Journal of Oncology. 2013; 4(3): 165-168. doi: 10.4021/wjon663w

A34. Berber I, Koroglu, M, Erkurt MA, Oguz F, Altıntas R, Kaya E, Kuku I, Ulutas After allogenic bone marrow transplantation agent of hemorrhagic cystitis: BK virüs. Case Reports in Clinical Medicine. 2013;2(5):298-301.

A35. Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Kaya E, Köroglu M, Kuku I, Kalaylı O. Etiologic Evaluation of 1012 Patients Admitted with Thrombocytopenia. British Journal of Medicine & Medical Research 2014;4(1):104-113.

A36. Kaya F, Berber I, Erkurt MA, Aydogdu I, Reisli I. Roles of CD5+, CD19+, CD41a+, CD55+ and CD59+ in Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP). British Journal of Medicine & Medical Research 2014;4(2):660-670

A37. Bentli R, Berber I, Erkurt MA, Aydogdu I, Gündüz E, Nizam I, Kaya E, Kuku I, Köroglu M. Clinicopathological Characteristics of Pernicious Anemia: A Study of 300 Patients in Turkey. British Journal of Medicine & Medical Research 2014;4(3):807-815.

A38. Berber I, Erkurt MA, Köroglu M, Bentli R, Nizam I, Kaya E, Kuku I, SezginDecitabine Induced Localized Maculopapular Eruption. British Journal of Medicine & Medical Research 2014;4(4):1002-1007.

A39. Berber I, Bentli R, Erkurt MA, Ulutas O, Ediz C, Nizam I, Berber NK, Unlu S, Köroglu R, Köroglu M, Akpolat N. Pulmonary Embolism as the Initial Presentation of Testicular Carcinoma. Case Reports in Oncological Medicine Volume 2013, Article ID 264569, 4 pages. Doi: 10.1155/2013/264569

A40. Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I. A Rare Case of Chronic Myeloid Leukemia At a Patient with Achondroplasia. American Journal of Medical Case Reports 2014;2(1):19-21. Doi: 10.12691/ajmcr-2-1-6

A41. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Kutlu R, Köroglu M, Yiğit A, Unlü S. An Unexpected Complication of Bone Marrow Aspiration and Trephine Biopsy: Arteriovenous Fistula. Med Princ Pract 2014; 23(4):380-3.

A42. Erkurt MA, Berber I, Kuku I, Kaya E, Nizam I. Donor Selection in Allogeneic Stem Cell Transplantation. American Journal of Clinical Medicine Research. 2014;2(1): 32-35. Doi:10.12691/ajcmr-2-1-8

A43. Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I, Köroglu M. Aggressive Progression of Mantle Cell Lymphoma: A Case Report. American Journal of Medical Case Reports 2014;2(1):30-31. Doi: 10.12691/ajmcr-2-1-10

A44. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Gül M, Bentli R. Hermansky-Pudlak Syndrome: A Case Report. Case Reports in Hematology. Volume 2014, Article ID 249195, 3 pages. Doi: 10.1155/2014/249195

A45. Yagar Y, Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Köroglu M, Berktas HB, Selcuk EB, Kaya E, Kuku I. Acute Myeloid Leukemia: Significance of the Skin Test. American Journal of Medical Case Reports 2014;2(3):55-56. DOI:10.12691/ajmcr-2-3-4.

A46. Berktaş B, Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Köroglu M, Selcuk EB, Yagar Y, Kaya E, Kuku I. Atypical Presentation of Plasmacytoma. American Journal of Medical Case Reports 2014;2(4):82-83. DOI:10.12691/ajmcr-2-4-3

A47. Berber I, Erkurt MA, Yararbas, K, Köroglu M, Nizam I, Berktas B, Selcuk EB, Kuku I, Kaya E. As a Rare Disease Bernard–Soulier Syndrome in Differential Diagnosis of Immune Thrombocytopenic Purpura: A Case Report. American Journal of Medical Case Reports 2014;2(5):102-106. DOI:10.12691/ajmcr-2-5-3.

A48. Berber I, Diri H, Erkurt MA, Aydogdu I, Kaya E, Kuku I. Evaluation of Ferric and Ferrous Iron Therapies in Women with Iron Deficiency Anaemia. Advances in Hematology Volume 2014, Article ID 297057, 6 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/297057.

A49. Berber I, Erkurt MA, Yetkin F, Kuku I, Kaya E, Bodakçı E, Köroglu M, Nizam I. BK Virus in Allogeneic and Autologous Bone Marrow Transplantation: Review Article. American Journal of Medical Sciences And Medicine 2014;2(5):85-88. doi: 10.12691/ajmsm-2-5-1

A50. Berber I, Erkurt MA, Yetkin F, Unlu S, Yilmaz S, Bentli R, Bazna S. A rare disease in the differential diagnosis of acute pancreatitis: acute brucellosis. Intern Med. 2014;53(20):2401-4.

A51. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Unlu S, Ertem K, Nizam I. Thrombotic thrombocytopenic purpura presenting with pathologic fracture: a case report. Transfus Apher Sci. 2014;51(1):73-6.

A52. A Gorgel, E Kaya, I Berber, I Kuku, E Gunduz, AM Erkurt. Is Imatinib Protective Against to Osteoporosis? – A Comparative Study in Terms of Bone Densitometry on Chronic Myeloid Leukaemia Patients and Healthy Volunteers. DOI: 10.7727/wimj.2015.447.

A53. Erkurt MA, Berber I, Berktas HB, Kuku I, Kaya E, Koroglu M, Nizam I, Bakırhan FA, Ozgul M. A life-saving therapy in Class I HELLP syndrome: Therapeutic Plasma Exchange. Transfus Apher Sci. 2015;52(2):194-198

A54. Berber I, Erkurt MA, Nizam I, Kuku I, Kaya E, Unlu S, Yılmaz M. Diclofenac Related Spontaneous Extensive Ecchymosis and Hematoma Despite Normal Coagulation Parameters. American Journal of Medical Case Reports, 2015; 3(3):82-84.

A55. Berber I, Kuku I, Erkurt MA, Kaya E, Gozukara Bag H, Nizam I, Koroglu M, Ozgul M, Bazna S. Leukapheresis in acute myeloid leukemia patients with hyperleukocytosis: A single center experience. Transfus Apher Sci. 2015;;53(2):185-90.

A56. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Bag HG, Nizam I, Koroglu M, Yigit A, Ozgul M. Leukapheresis Treatment in Elderly Acute Leukemia Patients With Hyperleukocytosis: A Single Center Experience. Journal of Clinical Apheresis. 2016;31(1):53-8.

A57. Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I, Köroglu M. Myocardial Infarction in a Splenectomized Patient with Immune Trombocytopenia. American Journal of Medical Case Reports, 2015;3(9):301-303.

A58. Berber I, Erkurt MA, Keklik M, Dogu MH, Terzi H, Pala C, Sarı HI, Sencan M, Sıvgın S, Hacıoglu S, Altuntas F, Aydogdu, Ilhan O. Clinical Characteristics, Post-Treatment Assessment And Prognostic Factors Affecting Patient Survival of Patients at 65 Years Of Age Or Older With Hodgkin Lymphoma: A Retrospective Multicenter Study From Turkey. Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 907-914.

A59. Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Koroglu M, Kaya E, Kuku I, Karadag N. Carcinoma Causing Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Myelonecrosis: A Very Rare Event. American Journal of Medical Case Reports, 2015; 3(11): 372-373.

A60. Berber I, Erkurt MA, Nizam I, Koroglu M, Kaya e, Kuku I, Bag HG. Can BuCyE conditioning regimen be an alternative treatment to BEAM at autologous transplantation in malignant lymphoma patients?: a single center experience. Int JClin Exp Med 2015; 15;8(9):16308-14.

A61. Erkurt MA, Berber I, Tekgunduz E, Dogu MH, Korkmaz S, Demir C, Yilmaz M, Akay OM, Pala C, Bilen Y, Kaya E, Sari I, Sencan M, Kuku I, Altuntas F, Dal MS, Aydogdu I. Primary central nervous system lymphoma in daily practice and the role of autologous stem cell transplantation in relapsed disease: A retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 2016 2016;54(1):80-4 doi: 10.1016/j.transci.2016.01.018

A62. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Gozukara Bag H, Nizam I, Koroglu M, Ozgul DHAP plus filgrastim as an effective peripheral stem cell mobilization regimen for autologous stem-cell transplantation in patients with relapsed/refractory lymphoma: A single center experience. Transfus Apher Sci. 2016 Feb;54(1):48- doi: 10.1016/j.transci.2016.01.012.

A63. Dogu MH, Kaya AH, Berber I, Sari I, Tekgunduz E, Erkurt MA, Iskender D, Kayikci O, Kuku I, Kaya E, Keskin A, Altuntas F. Does the preference of peripheral versus central venous access in peripheral blood stem cell collection/yield change stem cell kinetics in autologous stem cell transplantation? Transfus Apher Sci. 2016 2016 Feb;54(1):76-9. doi: 10.1016/j.transci.2016.01.017.

A64. Koroglu M, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Nizam I, Yagar Y, Kayis SA. Assessing Safety of Pneumatic Tube System (PTS) for Patients with Very Low Hematologic Parameters. Med Sci Monit. 2016 Apr 20;22:1329-1333. DOI: 10.12659/MSM.898164

A65. Özhan O, Erdem N, Aydoğdu İ, Erkurt MA, Kuku İ. Serum Zinc Levels in Iron Deficiency in Women: A Case Control Study. Turk J Haematol. 2016 Jun 5;33(2):156-8 doi:10.4274/tjh.2015.0206.

A66. Tombak A, Uçar MA, Akdeniz A, Tiftik EN, Gören Şahin D, Akay OM, Yıldırım M, Nevruz O, Kış C, Gürkan E, Solmaz ŞM, Özcan MA, Yıldırım R, Berber İ, Erkurt MA, Fıratlı Tuğlular T, Tarkun P, Yavaşoğlu İ, Doğu MH, Sarı İ, Merter M, Özcan M, Yıldızhan E, Kaynar L, Mehtap Ö, Uysal A, Şahin F, Salim O, Sungur MA. The role of azacitidine in the treatment of elderly patients with AML-results of a retrospective multicenter study. Turk J Haematol. 2016 Dec 1;33(4):273-280. doi: 10.4274/tjh.2015.0203.

A67. Bilgic Y, Akbulut S, Kutlu O, Colak C, Seckin Y, Cağın YF, Harpuluoglu M, Erkurt MA, Yildırım O. Could You Platelet Indices be Prognostic Biyomarkers for Mild or Severe Acut Pancreatitis. Int. J.Clin.Exp.Med. 2016;9(7):13918-13925.

A68. Autologous stem cell transplantation and stem cell mobilization kinetics in elderly patients with B cell non-Hodgkin lymphoma. Dogu MH, Çagirgan S, Ocakci S, Kaya AH, Ilkkilic K, Sanli NM, Kahraman S, Eren R, Tekgunduz E, Hacioglu S, Kaynar L, Erkurt MA, Altuntas F. Transfus Apher Sci. 2017 Dec;56(6):814-818. doi: 10.1016/j.transci.2017.11.012. Epub 2017 Nov 8.PMID: 29153347

A69. Tekgündüz E, Arat M, Göker H, Özdoğu H, Kaynar L, Çağırgan S, Erkurt MA, Vural F, Kiki İ, Altuntaş F, Demirkan F. Autologous hematopoietic progenitor cell mobilization and collection in adult patients presenting with multiple myeloma and lymphoma: A position-statement from the Turkish Society of Apheresis (TSA). Turkish Society of Apheresis (TSA). Transfus Apher Sci. 2017 Dec;56(6):845-849. doi: 10.1016/j.transci.2017.11.025. Epub 2017 Nov 10.PMID: 2915330

A70. Tekgündüz E, Demirkan F, Vural F, Göker H, Özdoğu H, Kiki İ, Aydoğdu İ, Kaynar L, Erkurt MA, Çağırgan S, Beşışık S, Dağdaş S, Koca E, Kadıköylü G, Gündüz E, Yılmaz M, Beköz H, Ural AU, Baştürk A, Arat M, Albayrak M, Öztürk E, Akyol A, Bolaman AZ, Nevruz O, Özkan HA, Özgür G, Altuntaş F. Current practice of autologous hematopoietic progenitor cell mobilization in adult patients with multiple myeloma and lymphoma: The results of a survey from Turkish hematology research and education group (ThREG). . Transfus Apher Sci. 2017 Dec;56(6):804-808. doi: 10.1016/j.transci.2017.11.010. Epub 2017 Nov 9. PMID: 29153305

A71. Gül HG, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E. Typical facial appearence of chronic GVHD. Trends in Cancer Research and Chemotherapy. 2018;1(1):1-1

A72. Tekgündüz E, Yılmaz M, Erkurt MA, Kuku I, Kaya AH, Kaynar L, Alacacioglu I, Cetin G, Ozarslan I, Kuku I, Sincan G, Salim O, Namdaroglu S, Karakus A, Karakus V, Altuntas F, Sari I, Ozet G, Aydogdu I, Okan V, Kaya E, Yildirim R, Yildizhan E, Ozgur G, Ozcebe OI, Payzin B, Akpinar S, Demirkan F. A multicenter experience of thrombotic microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG)-TMA01 study. Transfus Apher Sci. 2018 Feb;57(1):27-30. doi: 10.1016/j.transci.2018.02.012. Epub 2018 Feb 20.PMID: 29503132

A73. Dogu MH, Batgi H, Erkurt MA, Hacioglu S, Tekgunduz E, Kaya E, Iskender D, Eren R, Kuku I, Altuntas F. Stem cell mobilization kinetics in elderly patients with multiple myeloma.Transfus Apher Sci. 2018 Apr;57(2):204-207. doi: 10.1016/j.transci.2018.01.010. Epub 2018 Feb 1.PMID: 29439920

A74. Karaman S, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Nuransoy A, Yıldırım HE. Different Presentation of Multiple Myeloma in Bone Marrow Aspiration . Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 2 (2018): 89-91. doi: 10.26502/JCSCT.5079011

A75. Kaya A, Kaya E, Erkurt MA, Kuku I. Relation of basal vitamin D and parathyroid hormone levels to CD34+cell counts in multiple myeloma and lymphoma patients with stem cell mobilization. 9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC) Leukemia Research (2018) Oct; 73:58

A76. Dogan NY, Erkurt MA, Dogan A, Ekinci O, Kuku I, Kaya E. Clinical and Pathological Characteristics of non-Hodgkin Lymphoma Patients in Eastern Turkey: a Single-Center Study. 9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC) Leukemia Research (2018) Oct; 73:52

A77. Cakan P, Ozgul M, Erkurt MA, Kaya E, Yildiz S, Kuku I. Thrombocytapheresis decreases systolic blood pressure and increases sympatho-vagal balance. 9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC) Leukemia Research (2018) Oct; 73:26

A78. Çiftçiler R, Sevindik ÖG, Tekgündüz AİE, Erkurt MA, Vural F, Turgut B, Kaynar L, Payzın B, Doğu MH, Karakuş V, Altuntaş F, Büyükaşık Y, Demirkan F. Acute Lymphoblastic Leukemia in Routine Practice: A Turkish Multicenter Study. Turk J Haematol. 2019 Aug 2;36(3):169-177. doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0008. Epub 2019 May 27.PMID: 31131598

A79. Korkmaz S, Solmaz Medeni S, Demirkan F, Kalayoglu Besisik S, Altay Dadin S, Akgun Cagliyan G, Kabukcu Hacioglu S, Sari I, Goren Sahin D, Arat M, Dagdas S, Ozet G, Kutlu N, Karaagac Akyol T, Ozcebe OI, Uskudar Teke H, Kiper Unal D, Guner N, Tombak A, Celik H, Bay I, Kiki I, Ozgur G, Erkurt MA, Ozatli D, Meletli O, Demircioglu S, Demir C, Kurtoglu E, Vural F, Tobu M, Karakus A, Ayyildiz O, Dal MS, Afacan Ozturk B, Albayrak M, Ocakci S, Bolaman Z, Sonmez M, Karakus V, Gokmen Sevindik O, Berber I, Dogu MH, Gulturk E, Ulas T, Payzin B, Kuku I, Cagirgan S, Altuntas F. The Turkish experience with therapeutic plasma exchange: A national survey.Transfus Apher Sci. 2019 Jun;58(3):287-292. doi: 10.1016/j.transci.2019.04.015. Epub 2019 Apr 23.PMID: 31036516

A80. Soyer N,Gunduz M, Tekgunduz E, Deveci B, Ozdogu H, Sahin HH, Turak EE , Okay M, Kuku I, Hindilerden IY, Topcuoglu P, Altuntas F, Karadogan I, Pehlivan M, Unal A, Goker H, Erkurt MA, Besisik SK, Vural F. Incidence and risk factors for hepatic sinusoidal obstruction syndrome after allogeneic transplantation: Retrospective multicenter study of Turkish hematology research and education group (THREG). 45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT) Bone Marrow Transplantation 2019 Jul; 54:254-255

A81. Gulbay G, Yesilada E, Erkurt MA, Bag HG, Kuku I, Kaya E. Evaluation of the JAK2 V617F gene mutation in myeloproliferative neoplasms cases: a one-center study from Eastern Anatolia. Turkish Journal of Biochemistry 2019 Feb; 44(4):492-498. doi: 10.1515/tjb-2018-0054

A82. Sarici A, Slocum A, Ulubaba H, Kandemir MH, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I. Repeat Ultrasonographic Examinations Reveal Accessory Spleen in a Case with Relapse ITP. Int J Blood Res Disord 2019; 6(1):044 doi: 10.23937/2469-5696/1410044

A83. Demirkan F, Ciftciler R, Sevindik OG, Tekgündüz E, Erkurt MA, Vural F, Turgut B, Kaynar L, Payzin KB, Dogu MH, Karakus V, Altuntas F, Buyukasik Y. Turkish Acute Lymphoblastic Leukemia Registry, Retrospective Phase Data. Blood. 2019 Nov; 134(1):5073. doi: 10.1182/blood-2019-126006

A84. Soyer N, Gunduz M, Tekgunduz E, Deveci B, Ozdogu H, Sahin HH, Turak EE, Okay M, Kuku I, Hindilerden IY, Topcuoglu P, Altuntas F, Karadogan I, Pehlivan M, Unal A, Goker H, Erkurt MA, Besısık SK, Vural F; Incidence and risk factors for hepatic sinusoidal obstruction syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A retrospective multicenter study of Turkish hematology research and education group (ThREG). ThREG (Turkish Hematology Research). Transfus Apher Sci. 2020 Aug;59(4):102827. doi: 10.1016/j.transci.2020.102827. Epub 2020 May 26.PMID: 32522474

A85. Okay M, Aslan T, Özdemir E, Üner A, Sağlam A, Güngör E, Uysal A, Alayvaz Aslan N, Yıldızhan E, Ağıt A, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroğlu S, Sivgin S, Akgün Çağlıyan G, Demircioğlu S, Barışta İ, Özhamam E, Vural F, Eser B, Özet G, Yıldırım R, Doğu MH, Berber İ, Erkurt MA, Malkan ÜY, Altuntaş F, Büyükaşık Y. Splenic Marginal Zone Lymphoma in Turkey: Association with Hepatitis B Instead of Hepatitis C Virus as an Etiologic and Possible Prognostic Factor – A Multicenter Cohort Study. Turk J Haematol. 2020 May 6;37(2):84-90. doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0177. Epub 2019 Oct 21.PMID: 31630512

A86. Erkurt MA, Sarici A, Berber İ, Kuku İ, Kaya E, Özgül M. Life-saving effect of convalescent plasma treatment in covid-19 disease: Clinical trial from eastern Anatolia. Transfus Apher Sci. 2020 Oct;59(5):102867. doi: 10.1016/j.transci.2020.102867. Epub 2020 Jun 27.PMID: 32620409

A87. Başcı S, Ata N, Altuntaş F, Yiğenoğlu TN, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroğlu S, Baştürk A, Hacıbekiroğlu T, Doğu MH, Berber İ, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Çağlayan M, Ayvalı MO, Çelik O, Ülgü MM, Birinci Ş; Outcome of COVID-19 in patients with chronic myeloid leukemia receiving tyrosine kinase inhibitors. Turkish Ministry of Health, Hematology Scientific Working Group.J Oncol Pharm Pract. 2020 Oct;26(7):1676-1682. doi: 10.1177/1078155220953198. Epub 2020 Aug 27.PMID: 32854573

A88. Yiğenoğlu TN, Ulas T, Dal MS, Korkmaz S, Erkurt MA, Altuntaş F. Extracorporeal blood purification treatment options for COVID-19: The role of immunoadsorption. Transfus Apher Sci. 2020 Aug;59(4):102855. doi: 10.1016/j.transci.2020.102855. Epub 2020 Jun 25.PMID: 32636114

A89. Yiğenoğlu TN, Hacıbekiroğlu T, Berber İ, Dal MS, Baştürk A, Namdaroğlu S, Korkmaz S, Ulas T, Dal T, Erkurt MA, Turgut B, Altuntaş F. Convalescent plasma therapy in patients with COVID-19. J Clin Apher. 2020 Aug;35(4):367-373. doi: 10.1002/jca.21806. Epub 2020 Jul 9.PMID: 32643200

A90. Gulbay G, Yesilada E, Erkurt MA, Bag HG. The Evaluation of Common Chromosomal Rearrangements and Their Frequencies in Adult Acute Myeloid Leukemia Cases in Malatya Province of Turkey. East J Med 25(3): 350-355, 2020 doi: 10.5505/ejm.2020.05945

A91. İster E, Serin E, Bayır B, Erkurt MA. The Discharge Related Learning Needs of Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Journal of Inonu University Health Services Vocational School. 2020 June; 8(2): 383-396 doi: 10.33715/inonusaglik.705857

A92. Dogan A, Dogan N, Erkurt MA, Ekinci O, Kuku I, Kaya E. Clinical and pathological characteristics of patients with non-Hodgkin lymphoma cases in Eastern Turkey. Cukurova Med J 2020;45(2):533-540. doi: 10.17826/cumj.672199

A93. Altuntas F, Ata N, Yigenoglu T, Basci S, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroglu S, Basturk A, Hacibekiroglu T, Dogu MH, Berber I, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Ulgu MM, Celik O, Akunal A, Birinci S. COVID-19 in hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow Transplantation (2021) 56:952–955. doi: 10.1038/s41409-020-01084-x

A94. Sarıcı A, Erkurt MA, Bahçecioğlu ÖF, Biçim S, Berber İ, Gök S, Kaya E, Özgül M, Kuku İ. Lenograstim versus filgrastim in mobilization before autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with multiple myeloma and lymphoma- Single center experience. Transfus Apher Sci. 2021 Aug;60(4):103127. doi:10.1016/j.transci.2021.103127. Epub 2021 Apr 3.PMID: 33863669.

A95. Erkurt MA, Sarici A, Kuku I, Berber I, Kaya E, Bicim S, Karaman S, Ozgul M. The effect of therapeutic plasma exchange on management of HELLP Syndrome: The report of 47 patients. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103248. doi:10.1016/j.transci.2021.103248. Epub 2021 Aug 14.PMID: 34420883

A96. Goren Sahin D, Akay OM, Keklik M, Okan V, Karakus A, Demir C, Erkurt MA, Ilkkilic K, Yildirim R, Akgun Cagliyan G, Aksu S, Dogu MH, Dal MS, Karakus V, Gemici AI, Terzi H, Kelkitli E, Sivgin S, Unal A, Yilmaz M, Ayyildiz O, Korkmaz S, Eser B, Altuntas F. Clinical characteristics and therapeutic outcomes of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria patients in Turkey: a multicenter experience. Ann Hematol. 2021 Jul;100(7):1667-1675. doi: 10.1007/s00277-021-04554-4. Epub 2021 May 14.PMID: 33988739

A97. Başcı S, Ata N, Altuntaş F, Yiğenoğlu TN, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroğlu S, Baştürk A, Hacıbekiroğlu T, Doğu MH, Berber İ, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Çelik O, Ülgü MM, Birinci Ş; Patients with hematologic cancers are more vulnerable to COVID-19 compared to patients with solid cancers. Turkish Ministry of Health, Hematology Scientific Working Group.Intern Emerg Med. 2021 Jun 10:1-5. doi: 10.1007/s11739-021-02784-y.

A98. Sarıcı A, Erkurt MA, Bahçecioğlu ÖF, Gök S, Kuku İ, Biçim S, Berber İ, Kaya E, Özgül M. Filgrastim alone versus cyclophosphamide and filgrastim for mobilization in multiple myeloma patients. Transfus Apher Sci. 2021 Aug;60(4):103159. doi: 10.1016/j.transci.2021.103159. Epub 2021 May 20.PMID: 34034961

A99. Sarici A, Erkurt MA, Kuku I, Gok S, Bahcecioglu OF, Bicim S, Berber I, Kaya E, Ozgul M. Selection of the mobilization regimen in lymphoma patients: A retrospective cohort study. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103251. doi: 10.1016/j.transci.2021.103251. Epub 2021 Aug 17.PMID: 34419358

A100. Dal MS, Batgi H, Erkurt MA, Hindilerden IY, Kuku I, Kurtoglu E, Kaya E, Besisik SK, Berber I, Nalcaci M, Ulas T, Altuntas F. Extracorporeal photopheresis in steroid-refractory chronic graft-versus-host disease: A retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103243. doi: 10.1016/j.transci.2021.103243. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34420879

A101. Basturk A, Sayin S, Erkurt MA, Sarici A, Ekinci O, Kum A, Berber I, Korkmaz S, Dogan A, Ulas T, Kuku I, Eser B, Altuntas F. A multicenter retrospective analysis on therapeutic plasma exchange in immune thrombocytopenic purpura. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103246. doi: 10.1016/j.transci.2021.103246. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34419359

A102. Batgi H, Dal MS, Erkurt MA, Kuku I, Kurtoglu E, Hindilerden IY, Kaya E, Berber I, Ulas T, Altuntas F. Extracorporeal photopheresis in the treatment of acute graft-versus-host disease: A multicenter experience. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103242. doi: 10.1016/j.transci.2021.103242. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34420882

A103. Tanriverdi LH, Sarici A, Erkurt MA, Parlakpinar H. The efficacy of voxelotor, 900 mg in patients with sickle cell anaemia: A meta-analysis of the randomised controlled trials. Int J Clin Pract. 2021 Jun;75(6):e13967. doi: 10.1111/ijcp.13967. Epub 2021 Jan 15.PMID: 33369007

A104. Dal MS, Ata N, Altuntaş F, Başcı S, Yiğenoğlu TN, Korkmaz S, Namdaroğlu S, Baştürk A, Hacıbekiroğlu T, Doğu MH, Berber İ, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Çağlayan M, Imrat E, Çelik O, Ülgü MM, Birinci Ş. COVID-19 clinical course and blood groups: Turkish population-based study. Turk J Med Sci. 2021 Aug 30;51(4):1659-1664. doi: 10.3906/sag-2101-321.PMID: 33957720

A105. Gul HG, Erkurt MA, Sarici A, Kuku I, Kaya E, Berber I, Merter M, Bicim S, Ozgul M. An innovation in stem cell harvesting: Heparin use. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103240. doi: 10.1016/j.transci.2021.103240. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34404617

A106. Berber I, Korkmaz S, Sarici A, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Bicim S, Ozgul M. Therapeutic plasma exchange for envenomation: Is it reasonable? Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103241. doi: 10.1016/j.transci.2021.103241. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34429240

A107. Aydin K, Korkmaz S, Erkurt MA, Sarici A, Ekinci O, Baysal NA, Berber I, Dogan A, Dal MS, Giden AO, Ulas T, Kuku I, Ozatli D, Eser B, Altuntas F. Apheresis in patients with sepsis: A multicenter retrospective study. Transfus Apher Sci. 2021 Oct;60(5):103239. doi: 10.1016/j.transci.2021.103239. Epub 2021 Aug 13.PMID: 34412948

A108. Yiğenoğlu TN, Başcı S, Şahin D, Ulaş T, Dal MS, Korkmaz S, Hacıbekiroğlu T, Namdaroğlu S, Erkurt MA, Turgut B, Altuntaş F. Mesenchymal stem cell transfusion: Possible beneficial effects in COVID-19 patients. Transfus Apher Sci. 2021 Aug 17:103237. doi: 10.1016/j.transci.2021.103237. Online ahead of print.PMID: 34419356

A109. Altuntas F, Yigenoglu TN, Bascı S, Dal MS, Korkmaz S, Turgut B, Erkurt MA Convalescent plasma therapy in patients with COVID-19. Transfus Apher Sci. 2021 Feb;60(1):103017. doi: 10.1016/j.transci.2020.103017. Epub 2020 Nov 19.PMID: 33277207

A110. Altuntas F, Ata N, Yigenoglu TN, Bascı S, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroglu S, Basturk A, Hacıbekiroglu T, Dogu MH, Berber İ, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Ulgu MM, Celik O, Akunal A, Birinci S; COVID-19 in hematopoietic cell transplant recipients. Turkish Ministry of Health, Hematology Scientific Working Group. Bone Marrow Transplant. 2021 Apr;56(4):952-955. doi: 10.1038/s41409-020-01084-x. Epub 2020 Oct 28.PMID: 33110186

A111. Altuntas F, Ata N, Yigenoglu TN, Bascı S, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroglu S, Basturk A, Hacıbekiroglu T, Dogu MH, Berber İ, Dal K, Kınık K, Haznedaroglu İ, Yılmaz FM, Kılıç İ, Demircioğlu S, Yosunkaya A, Erkurt MA, Turgut B, Caglayan M, Celik O. Convalescent plasma therapy in patients with COVID-19. Transfus Apher Sci. 2021 Feb;60(1):102955. doi: 10.1016/j.transci.2020.102955. Epub 2020 Sep 19.PMID: 33011076

A112. Yigenoglu TN, Ata N, Altuntas F, Bascı S, Dal MS, Korkmaz S, Namdaroglu S, Basturk A, Hacıbekiroglu T, Dogu MH, Berber İ, Dal K, Erkurt MA, Turgut B, Ulgu MM, Celik O, Imrat E, Birinci S. The outcome of COVID-19 in patients with hematological malignancy. J Med Virol. 2021 Feb;93(2):1099-1104. doi: 10.1002/jmv.26404. Epub 2020 Aug 26.PMID: 32776581

A113. Akpinar S, Dogu MH, Celik S, Ekinci O, Hindilerden IY, Dal MS, Davulcu E, Tekinalp A, HindilerdenF, Ozcan B, Hacibekiroglu T, Erkurt MA … & Altuntas, F. (2021). THE REAL WORLD EXPERIENCE WITH SINGLE AGENT IBRUTINIB IN RELAPSED/REFRACTORY CLL. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia. 2021 Sep. doi: 10.1016/j.clml.2021.09.010

A114. Dal MS, Merdin A, Erkurt MA, Ekinci Ö, Albayrak M, Hacıoğlu SK, … & Doǧu MH. Pralatrexate experience in peripheral T-cell lymphoma: a multicenter retrospective study from Turkey. Journal of B.U.ON. 2021; 26(4): 1536–1539.

A115. Nizam ı, Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I, Koroglu M. Myocardial Infarction in a Splenectomized Patient with Immune Trombocytopenia. American Journal of Medical Case Reports. 2015;3(9):301-303 doi:10.12691/ajmcr-3-9-10

A116. Kaya E, Erkurt MA, Berber I, Köroğlu M, Kuku I. Double-Hit Lymphoma Presenting with Aggressive Progression: A Case Report. J Turgut Ozal Med Cent 2013:20(1):74-76

A117. Nizam I, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Koroglu M. Aggressive Progression of Mantle Cell Lymphoma: A Case Report. American Journal of Medical Case Reports. 2014;2(1):30-31. doi:10.12691/ajmcr-2-1-10

A118. Sarıcı A, Erkurt MA, Kuku I, Gök S, Bahçecioğlu ÖF, Biçim S, Berber I, Kaya E, Özgül M. FLAMSA vs BU-FLU in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation for acute leukemia and myelodysplastic syndrome. Medical Science and Discovery, 8(6), 356-360. doi:10.36472/msd.v8i6.545

A119. Erkurt MA, Hindilerden F, Ekinci O, Yildiz J, Dal MS, Bagci M, Hacibekiroglu T, Dogu MH, Namdaroglu S, Basturk A, Gulturk E, Merter M, Saglam B,Demircioglu S, Ozatli D, Sarici A, Ulas T, Korkmaz S, Eser B, Altuntas F. An Experience on Pomalidomide in Patients within Relapsed/Refractory Multiple Myeloma – A Multicenter Study in Turkey. Journal of Pharmaceutical Research International. 2021 June; 32(41): 92-98 doi:10.9734/jpri/2020/v32i4131047

A120. Sarici A, Erkurt MA, Kuku I, Bahcecioglu OF, Gok S, Bicim S, Berber I, Kaya E. Comparison of efficacy and toxicity of treosulfan-fludarabine and busulfancyclophosphamide conditioning regimens in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation. Medicine Science 2021;10(4):1133-7. doi: 10.5455/medscience.2021.03.083

A121. Deviren M V, Sarici A, Erkurt M A, Bahcecioglu O F, Bicim S, Berber I., … & Kuku I (2021). BK virus incidence, risk factors and its effect on mortality in hematopoietic stem cell transplant patients-single center experience. Medicine 10(3), 856-9. doi: 10.5455/medscience.2021.02.040

A122. Sarıcı A, Kaya E, Erkurt MA, Berber I, Tanrıverdi LH, Bahcecioglu OF, Gok S, Kuku I. Comparison of the renal response of bortezomib-based induction and conventional regimen in multiple myeloma patients with renal failure . Ann Med Res 2021;28(10):1824-9 doi: 10.5455/annalsmedres.2021.01.098

A123. Berber I, Cagin YF, Erdogan MA, Ataman E, Gozukara H, Erkurt MA, … & Polat A. Early therapeutic plasma exchange may improve treatment outcomes in severe acute toxic Hepatitis. Transfusion and Apheresis Science, 2021;60(5), 103250. doi: 10.1016/j.transci.2021.103250

A124. Sarıcı A, Erkurt MA, Kuku İ, Bahçecioğlu ÖF, Biçim S, Kaya E, … & Özgül M. The effect of comorbidity on survival and collected CD34+ cell counts in autologous hematopoietic stem cell transplant patients. Transfusion and Apheresis Science. Oct,2021 doi: doi: 10.1016/j.transci.2021.103296

A125. Vural A., Berber İ., Sarıcı A., Erkurt MA., Kaya E., Kuku İ. Long-Term Follow-up Results of Newly Diagnosed, Untreated Adult Primary Immune Thrombocytopenia Patients in Turkey. Acta Medica Mediterranea. 2021, 37: 3075 DOI: 10.19193/0393-6384_2021_6_482

A126. Sarıcı A., Erkurt MA., Bahcecioglu OF., Tanrıverdi LH., Berber I., Kaya E., Bicim S., Gok S., Ozgul M., Kuku I. Efficacy and safety of ruxolitinib plus extracorporeal photopheresis in acute and chronic graft versus host disease: A single center experience. Ann Med Res 2021;28(11):2065-70 DOI: 10.5455/annalsmedres.2021.03.206

A127. Ögül M, Kuku I, Erkurt MA, Sarıcı A, Biçim S, Berber I, Kaya E, Hidayet E, Kaya A, Uysal A. Pas III Added Donor Platelet Suspensions on Platelet Count Ph and Allergic Transfusion Reactions. International Journal of Research and Reports in Hematology 2021;4(2) : 117-122

A128. Sarici A, Erkurt M A, Kuku I, Bicim S, Berber I, Kaya E, & Ozgul M (2021). Life saving effect of early use of convalescent plasma in Covid-19 treatment. Annals of Medical Research, 28(12), 2242-2247. DOI: 10.5455/annalsmedres.2021.03.228

A129. Sarici A, Bicim S, Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I, & Ozgul M. (2021). Successful treatment with convalescent plasma in Covid-19 disease in relaps/refractory multiple myeloma. Annals of Medical Research, 28(12), 2239-2241. DOI: 10.5455/annalsmedres.2021.02.191

A130. Karaman S, Sarıcı A, Erkurt MA, Biçim S, Hidayet E, Kaya A, Kuku İ, Yoloğlu S, Berber İ, Kaya E, Özgül M. Non-Infectious Complications in Patients With Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia. Acta Oncologica Turcica, 2022; 55: xx-xx

A131. Kaya A., Kuku İ., Erkurt M. A., Kaya E., Berber İ., Sarıcı A., … & Uysal A. Predictive Significance of Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Level in Immune Thrombocytopenia Patients Treated With Steroids. International Journal of Research and Reports in Hematology 2022;5(1) ,

A132. Biçim S, Berber İ, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Bilgiç Y, Sarıcı A, Kaya A, Hidayet E, Uysal A. The Prophylactic Treatment of COVID-19 in a Renal Failure and Hodgkin Lymphoma Patient with Convalescent Plasma. International Journal of Research and Reports in Hematology. 2022 ; 5(2)

A133. Bayır B, Aylaz R, Erkurt MA, Bostancı S. Psychological well-being in patients undergoing stem cell transplantation. HEALTH SCIENCES 2021; 44 (1807-8648) Doi: 10.4025/actascihealthsci.v44i1.56546

A134. Yildiz J., Bagci M., Sayin S., Kaya A., Yilmaz F., Ekinci O., Dal MS., Basturk A., Aydogdu İ., Albayrak M., Dogan A., Erkurt MA., Korkmaz S., Ulas T., Eser B. & Altuntas, F. (2022). The clinicopathological features and survival of Castleman disease: a multicenter Turkish study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 26, 1131-1137.

A135. Cakan P, Ozgul M, Erkut MA, Kaya E, Yildiz S, & Kuku I. Cardiac autonomic control during platelet apheresis. Annals of Medical Research.  2022;29(3):203–210. Doi: https://doi.org/10.5455/annalsmedres.2021.08.532

A136. Uysal A, Erkurt MA, Kuku I, Sarici A, Bicim S, Kaya E, & Berber I. (2022). Convalescent plasma therapy in COVID-19. Medicine, 11(2). doi: 10.5455/medscience.2021.09.292

A137. Hidayet E, Erkurt M. A, Sarici A, Bicim S, Kuku I, Berber I, … & Uysal A. (2022). Etiological evaluation and the role of plasma exchange treatment in trombotic microangiopathies: A retrospective analysis from Eastern Anatolia. Medicine, 11(2), 762-5. doi: 10.5455/medscience.2021.11.379

A138.  Kaya A, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Berber İ, Sarıcı A, Biçim S, Hidayet E, Yağın FH. Effects Of Ethnicity On Allogenic Stem Cell Mobilization. International Journal of Clinical Images and Medical Reviews. 2022; 2 (2). Doi:10.55920/IJCIMR.2022.02.001065

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Serefhanoğlu S, Aydoğdu İ, Kekili E, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Özhan O Holotranscobalamin (HoloTCII) as the early marker of negative vitamin B12 deficiency and in risk groups (ischemic cerebrovascular disease). 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct2 2005, Istanbul Turkiye P-180.

B2. Ateş F, Erkurt MA, Aydoğdu I, Karincaoğlu M, Kuku I, Kaya E. Incidence of gallstone in patients with chronic myelocytic leukemia: experience of Turgut Özal Medical Center in Türkiye. 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct2 2005, Istanbul Turkiye P-289.

B3. Erkurt MA, Mızrak B, Kaya E, Kuku I, Özhan O, Yitmen E, Aydoğdu I. Multicentric hyalin vascular type Castelman’s disease converting to large B cell lymphoma. 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct2 2005, Istanbul Turkiye P-381.

B4. Kuku I, Erkurt MA, Orhan M, Özhan O, Kaya E, Aydoğdu I. Prospective evaluation of circulating leptin levels in adult patients with febrile neutropenia. 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct 2 2005, Istanbul Turkiye P-403.

B5. Kaya E, Kuku I, Erkurt MA, Tekerkoğlu MS, Aydoğdu I. Serum prohepcidin level in febrile neutropenic patient with acute myeloblastic leukemia. 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct 2 2005, Istanbul Turkiye P-404.

B6. Aydoğdu I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Çıkım K, Özhan O Diri H, Yitmen E. Long term observation 168 patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. 33th World congres of the international society of hematology. Sep 28-oct 2 2005, Istanbul Turkiye P-536.

B7. Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Koroglu M, Berber I. Thrombotıic Thrombocytopenic Purpura presented with 43 times applied plasma exchange. 14th International Congress of the World Apheresis Association. 13-15 September 2012, Istanbul Turkiye P-58.

B8. Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Koroglu M. Stem Cell Transplantatıon Experıence Of Turgut Ozal Medıcal Center: A Sıngle Center Experıence In Eastern Anatolia. 14th International Congress of the World Apheresis Association. 13-15 September 2012, Istanbul Turkiye P-12.

B9. Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Kuku I,, Koroglu M. Dıstrıbutıon Of Cd34+ Cells Collected From Patıents Who Wıll Be Autologous Bone-Marrow Transplant Accordıng To Sex And Age In Turgut Ozal Medıcal Center At Bone Marrow Transplantatıon Unıt. 14th International Congress of the World Apheresis Association. 13-15 September 2012, Istanbul Turkiye P-11.

B10. Erkurt MA, Ozgen U, Kuku I, Kaya E, Berber I, Koroglu. Our Experıence Of Varıous Indıcatıons Wıth Therapeutıc Plasmapheresıs In Turgut Ozal Medıcal Center. 14th International Congress of the World Apheresis Association. 13-15 September 2012, Istanbul Turkiye P-73.

B11. Kaya E, Keklik M, Sencan M, Yilmaz M, Keskin A, Kiki I, Erkurt MA, Sivgin S, Korkmaz S, Okan V, Dogu MH, Unal A, Ilhan O. Therapeutıc Plasma Exchange In Patients With Neurologıcal Diseases: Multıcenter Retrospectıve Analysis. 14th International Congress of the World Apheresis Association. 13-15 September 2012, Istanbul Turkiye O-13. (Sözlü sunum)

B12. Berber I, Erkurt MA, Köroglu M, Kaya E, Kuku I, Yüksel H. Familial Chronic Lymphocytic Leukemia: A case report. III. International Eurasian Hematology Congress. 17-21 October 2012, Antalya Türkiye P-414.

B13. Erkurt MA, Berber I, Köroglu M, Kaya E, Kuku I, Özdemir Z. Skin Rash Depending on Decitabine: A case report. III International Eurasian Hematology Congress. 17-21 October 2012, Antalya Türkiye P-415.

B14. Kaya E, Karincaoglu Y, Erkurt MA, Kuku I, Berber I, Köroglu M, Doğan A. Hand- Food Syndrome case in Inonu University Faculty of Medicine Department of Haematology. III International Eurasian Hematology Congress. 17-21 October 2012, Antalya Türkiye P-300.

B15. Köroglu M, Berber I, Kaya E, Erkurt MA, Kuku I, Dertli R. Hepatitis B Virus Prevalance and Lamuvidine Prophlaxy in Our Patients with Acute Myeloid Leukemia. III International Eurasian Hematology Congress. 17-21 October 2012, Antalya Türkiye P-324.

B16. Berber I, Diri H, Erkurt MA, Aydogdu I, Kaya E, Kuku I. Evaluation of Ferric and Ferrous Iron Therapies In Women with Iron Deficiency Anemia. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-124.

B17. Kaya F, Berber I, Erkurt MA, Aydogdu I, Reisli I. Roles of CD5+, CD19+, CD41a+, CD55+ and CD59+ In Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP). IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-127.

B18. Berber I, Erkurt MA, Yiğit A, Kaya E, Kuku I, Köroglu M, Nizam I, Bentli R. Primary Breast Lymphoma In A Male Patient. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-129.

B19. Nizam I, Erkurt MA, Kaya E, Köroglu M, Berber I, Bentli R, Kuku I. Chronic Myeloid Leukemia Presenting at a Man with a Chondroplasia: A Rare case. I. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-130.

B20. Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Köroglu M, Bentli R, Kaya E, Kuku I, An Unexpected Late Effect of Dapsonetherapy: A Case of Acute MyeloidLeukemia. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-131.

B21. Nizam I, Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Köroglu M, Bentli R, Kuku I. Multiple Myeloma Presenting with Bleeding Diathesis: A Case Report. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-132.

B22. Erkurt MA, Nizam I, Berber I, Köroglu M, Kaya E, Bentli R, Kuku I, Kivanc T. Chronic Myeloid Leukemia Blastic Phase Presenting With Skin Involvement. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-145.

B23. Bentli R, Nizam I, Erkurt MA, Berber I, Köroglu M, Kaya E, Kuku I, Kosar ZO. Basal Cell Carcinoma Presenting During The Course Of Chronic Lymphoid Leukemia: A Case Report. IV. International Eurasian Hematology Congress. 09-13 October 2013, Antalya Türkiye P-172.

B24. Keklik M, Doğu M, Nizam I, Terzi H, Hacioglu S, Erkurt MA, Keskin A, Eser B, Çetin M, Unal A, Ilhan O, Management Of Mantle Cell Lymphoma In The Elderly: A Retrospective Multicenter Study. V. International Eurasian Hematology Congress. 15-19 October 2014, Antalya Türkiye P-06.

B25. Tombak A, ,Tiftik N, Dogu MH, Sari I, Akay MO, Karagulle M, Kaya E, Korkmaz S, Sencan M, Akyol G, Kaynar L, Comert M, Saydam G, Dal MS, Ayyildiz OM, Yildirim R, Kiki I, Kara E, Esen R, Sungur MA, Erkurt MA, Altuntas F, Unal A, Ilhan O. The Clinical Characteristics and Therapeutic Outcomes of Elderly Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Retrospective Multicenter Study. December 6, 2014; Blood: 124 (21) The American Society of Hematology.

B26. Dogu MH, Keklik M, Terzi H, Korkmaz S, Erkurt MA, Caglayan GA, Kaynar L, Sıvgın S, Saru I, Keskin A, Sencan M, Altubtas F, Ilhan O. Diffuse Large B-Cell Lymphoma in adults aged 65 years and older: A retrospective multicenter analysis of clinical characteristics and therapeutic outcomes. Proceedings of Twentieth International Hematologic Malignancies 2014 Conference. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia. Volume 15, Supplement, June 2015 Pages S218.

B27. Tombak A, Ucar MA, Akdeniz A, Tiftik EN, Sahin D, Akay OM, Yildirim M, Nevruz O, Kis C, Gurkan E, Solmaz SM, Ozcan MA, Yildirim R, Berber I, Erkurt MA, Tuglular TF, Tarkun P, Yavasoglu I, Dogu MH, Sarı I, Merter M, Ozcan M, Yıldızhan E, Kaynar L, Mehtap O, Uysal A, Sahin F, Salim O. Sungur MA. The Role Of Azacıtıdıne In The Treatment Of Elderly Patıents Wıth Aml – Results Of A Retrospectıve Multıcenter Study. (Abstract release date: May 21, 2015) EHA Learning Center. Tombak A. Jun 12, 2015; 99745.

B28. Emre Tekgunduz, Mehmet Yilmaz, Mehmet Ali Erkurt, Ilhami Kiki, Ali Hakan Kaya, Leylagul Kaynar, Inci Alacacioglu, Guven Cetin, Ibrahim Ozarslan, Irfan Kuku, Gulden Sincan, Ozan Salim, Sinem Namdaroglu, Abdullah Karakuş, Volkan Karakuş, Gulsum Emel Pamuk, Fevzi Altuntas, Hakan Ismail Sari, Gulsum Ozet, Ismet Aydogdu, Vahap Okan, Emin Kaya, Rahsan Yildirim, Esra Yildizhan, Gokhan Ozgur, Osman Ilhami Ozcebe, Bahriye Payzin, Seval Akpinar and Fatih Demirkan. A Multicenter Experience of Thrombotic Microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG) – TMA01 Study. Blood 2016 128:4933;

B29. GE Pamuk, M Maden, HI Sari, MA Erkurt, M Keskinkilic, Akgun G Cagliyan, AH Kaya, G Sincan, Ermis E Turak, K Ilkkilic, I Kuku, I Aydogdu, E Tekgunduz, M Sencan, M Albayrak, I Berber, V Karakus, AI Gemici, S Korkmaz, A Keskin, B Eser, F Altuntas. The outcome of eltrombopag therapy in immune thrombocytopenia: a multicenter study from Turkey. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2016;14:101.

B30. Ozkan M, Ozen IN, Dolaşık I, Kaya E, Erkurt MA, Kuku I. The Trouble that Hematologist dealing with: Varicelle-Zoster After Hematopoıetic Stem Cell Transplantation.European Hematology Association. Abstract release date: May ,2016;19:135082.

B31. Demirkan F, Vural F, Tekinalp A, Sevindik OG, Sayınalp N, Kaynar L, Erkurt MA, Hacıoğlu SK, Yağcı M, Turgut B. Efferct of Different Tratment Patterns to Cost Effectiveness in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients, Turkish CLL Study Group. Blood; 2017,130:5348

B32. Soyer N, Gündüz M, Tekgündüz E, Haydaroğlu SH, Yıldızhan E,Okay M, Kuku I, Yönal HI, Topcuoğlu P, Altuntas F, Pehlivan M, Unal A, Göker H, Erkurt MA, Kalayoğlu SB, Vural F. Incidence and risk faktors for hepatic sinusoidal Onstruction syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective multicenter study of Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG). EBMT 2017

B33. Cömet M, Cirik S, Ozcan M, Kuku I, Kaya E, Erkurt MA. Myeloid sarkoma of the tongue with myelodisplastic syndrome: a case report. 4th aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2017.Poster 4.

B34. Cömet M, Cirik S, Ozcan M, Kuku I, Kaya E, Erkurt MA. Bortezomib associated hearing loss. a case report. 4th aegean Hematology Oncology Symposium. AHOS 2017. Poster 54. Anil Tombak M, M Affiliations: Internal Medicine – Hematology,Mersin University Medical Faculty,Mersin,Turkey

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kuku I, Kaya E, Erkurt MA, Serin A, Keskin L, Dikilitaş M, Özerol Hİ, Aydoğdu İ. Febril Nötropenik Hastalarda Kan Kültürü Sonuçları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2002; 32:31-34.

D2. Kuku İ, Ateş F, Kaya E, Erkurt MA, Demirel U, Sevinç A, Aydoğdu İ. Megaloblastik Anemilerde Oral B12 Vitamin Kullanımı. Klinik Gelişim 2001;14:1-2.

D3. Kuku İ, Aydoğdu İ, Kaya, Ateş F, Erkurt MA. Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpurada Klinik Seyir ve Tedavi: 49 hastalık seri sonuçları, Turgut Özal Tıp Merkezi deneyimi. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2001;113:115-118.

D4. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Dikilitaş M, Yıldız R, Orhan M, Görgel A, Aydoğdu İ. Malatya ve Çevresi ABO ve Rh Kan Grubu Dağılımı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(4):213-215.

D5. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Uzer E, Özgül M, Dikilitaş M, Orhan M, Görgel A, Aydoğdu İ. Hiperlökositozlu Lösemi Hastalarımızda Terapötik ve Proflaktik Lökoferez Deneyimlerimiz. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(4):243-246.

D6. Erkurt MA, Özhan O. Eritrosit Süspansiyonları ve Transfüzyon Endikasyonları Turk Int Med Sci 2007, 3(36):50-53

D7. Erkurt MA, Aydoğdu İ. Akut Lenfoblastik Lösemi Ve Prekürsör B Hücreli Lenfomalar. Turk J Int Med Sci 2007, 3(19):43-54

D8. Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Aydoğdu İ. Kanser Kemoterapisi ve Böbrek: Derleme. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 16 (1): 63-68.

D9. Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Köroğlu M, Aydoğdu İ. Management of Adult Immune Thrombocytopenia: Review Article. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18:203-12.

D10. Demircioglu S, Aydogdu I, Kaya E, Kuku I, Erkurt MA. Atypical Presentation of Herpes Zoster Infection Following Fludarabine Treatment for Chronic Lymphocytic Leukemia: A Case Report. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18:281-283.

D11. Demircioglu S, Aydogdu I, Erkurt MA, Kuku I Kaya E, Ozhan O. Fulminant Progression of Peripheral T-Cell Lymphoma with Skin Involvement Mimicking Zona Zoster: Letter to Editor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19:57-8.

D12. Kaya E, Erkurt MA, Berber I, Köroglu M, Kuku I. Double Hit Lymphoma Presenting with Aggressive Progression: A case Report. J Turgut Ozal Med Cent. 2013;20(2):74-76.

D13. Erkurt MA, Berber I, Karadag N, Bentli R, Kaya E, Köroglu M, Kuku I. Extranasal NK Cell Lymphoma with Extensive skin Involment: A Case Report. J Turgut Ozal Med Cent. 2013;20(3):276-78.

D14. Berber I, Erkurt MA, Köroglu M, Bentli R, Kaya E, Kuku I. Familial Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in Eastern Anatolia Region. J Turgut Ozal Med Cent. 2013;20(3):287-288.

D15. Berber I, Erkurt MA, Köroglu M, Bentli R, Kaya E, Kuku I. Evans Syndrome. J Turgut Ozal Med Cent. 2013;20(3):289-290.

D16. Berber I, Erkurt MA, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Bentli R, Kuku I. Haploidentical Transplantation Experience in Turgut Ozal Medical Center: Case Report and a Review of Literature. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):55-8.

D17. Cömert M, Aydoğdu İ, Yetkin F, Kaya E, Erkurt MA, Kuku İ. Akut myeloid lösemi hastalarında febril nötropenik atakların değerlendirilmesi. Ege Journal of Medicine 2014;53(1):33-39.

D18. Gündüz E, Bentli R, Ulutas O, Berber I, Erkurt MA, Karıncaoglu M. Etiologic Factors of Nonalcoholic Hepatosteathosis in Malatya. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(2):130-34.

D19. Kılıç T, Kaya O, Gülbaş G, Erkurt MA, Arpag H. Late Onset of Warfarin-Induced Skin Necrosis: A Case Report with Review of the Literature. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(3):223-5.

D20. Demirci K, Pamuk GE, Erkurt MA, Kılıç O, Şıvgın S, Maden M, Kuku I, İlkkılıç K, Eser B, Kaya E, Sarı I. Clinical Features And Treatment Strategies of Primary Central Nervous System Lymphoma: A Multicenter Retrospective Study. Turkish Medical Student Journal. 2015;4:128-132.

D21.Erkurt MA, Berber İ. Edinsel Trombofili Nedenleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2016;9(4):7-12

D22. Erkurt MA. Akut Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları (APL Hariç). Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2017;10(1):16-21

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sevinç A, Kuku İ, Demirel U, Ateş F, Erkurt MA, Mızrak B. Burkit lenfoma: Vaka sunumu. XXVII. Ulusal hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler Kitabı, 115, İstanbul, 11-13 Kasım, 1999.

E2. Kuku İ, Sevinç A, U Demirel, F Ateş, Erkurt MA, Aydoğdu İ., Şavlı H. Non Hodgkin Lenfomada CEOP tedavisi: Ön sonuçlar. XXVII. Ulusal hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 116, İstanbul, 11-13 Kasım, 1999.

E3. Ateş F, Erkurt MA, Kuku İ, Demirel U, Sevinç A, Aydoğdu İ. Vitamin B12 eksikliğine bağlı gelişen megaloblastik anemilerde oral vitamin B12 kullanımı. XXVII. Ulusal hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 138, , İstanbul, 11-13 Kasım, 1999.

E4. Sevinç A, Kuku İ, Demirel U.Ateş F, Erkurt MA, İ.Aydoğdu. İzole trombositopeniye bağlı epistaksis: Bruselloz. XXVII. Ulusal hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 158, İstanbul, 11-13 Kasım, 1999.

E5. Aydoğdu İ, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA. Fludarabine tedavisi ve yan etkileri: Turgut Özal Tıp Merkezi sonuçları. XXVIII. Ulusal hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 81, İzmir, 2-4 Kasım, 2000.

E6. Kuku İ, Erkurt MA, Kaya E, Serin A,Yıldız R, Sertkaya A,.Aydoğdu İ. Febril nötropenik hastalarımızda kan kültürü pozitifliği oranlarımız. VIII. Febril Nötropeni Simpozyumu, Özetler kitabı, 124, Antalya, 22-25 Şubat, 2001.

E7. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Serin A, Sertkaya A,.Bülbül Y, Aydoğdu İ. Febril nötropenik hastalarda Clostrıdıum dıffıcıle’ye bağlı diare olguları. VIII. Febril Nötropeni Simpozyumu, Özetler kitabı, 129, Antalya, 22-25 Şubat, 2001.

E8. Aladağ M, Karıncaoğlu M, Kantarçeken B, Doğan İ, Seçkin Y, Harputluoğlu MMM., Erkurt MA, Turan N, Yıldırım B,.Hilmioğlu F. HBeAg(+) Kronik B hepatitli naive hastalarda lamivudine + alfa- interferon kombinasyonu ile tedaviye primer yanıt. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Özetler kitabı 162, 13-16 Haziran, İstanbul, 2001.

E9. Kantarçeken B, Aladağ M,.Karıncaoğlu M, Doğan İ, Seçkin Y, Harputluoğlu MMM, Keskin L, Erkurt MA, Sertkaya A, Yıldırım B, Hilmioğlu F. Kronik HBV’ye bağlı karaciğer hastalıklı olgularımızda mutant tip ve wıld tip sıklığı. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Özetler kitabı 188, İstanbul, 13-16 Haziran, 2001.

E10. Kuku İ, Kaya E, Ateş F, Erkurt MA,Ulu R, Dikilitaş M, Baydar M,Şerefhanoğlu S, Bentli R, Alaçam H, Aydoğdu İ. İdyopatik trombositopenik purpura tanısı ile izlenen hastalarımızda splenektomi sonuçlarımız. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 134, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E11. Kuku İ, Aydoğdu İ, Kaya E, Baydar M,.Dikilitaş M, Ateş F, Erkurt MA, Ulu R, Çıkım K, Öner Rİ, Pembegül İ, Bentli R, Atmaca H, Şerefhanoğlu S. İdyopatik Trombositopenik Purpurada oral yüksek doz steroid tedavisi sonuçlarımız. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 135, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E12. Aydoğdu İ, Çıkım K, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA, Şavlı H,.Özgül M. Trombotik trombositopenik purpura tedavisinde plazmaferez uygulaması sonuçlarımız. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 157, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E13. Kaya E,.Kuku İ, Aydoğdu İ, Ulu R, Erkurt MA, Ateş F,.Dikilitaş M, Baydar M., Keskin L, Çıkım K, Pembegül İ,. Öner Rİ, Özgül M. Tanı anında hiperlökositozun eşlik ettiği lösemili hastalarımızın klinik özellikleri ve prognozları. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 228, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E14. Çıkım K, Öner Rİ, Kuku İ, Kaya E, Ateş F, Ulu R, Erkurt MA, Baydar M, Dikilitaş M, Aydoğdu İ. Mide lenfomalı hastalarımızın tedavi sonuçları. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 239, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E15. Baydar M, Kuku İ,.Kaya E,.Dikilitaş M,.Ateş F, Erkurt MA, Ulu R,Aydoğdu İ. Doğu Anadoluda bulunan merkezimizdeki lenfomalı hastaların tanı sırasındaki klinik özellikleri ve seyirleri. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 243, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E16. Aydoğdu İ, Baydar M, Kuku İ, Kaya E,.Dikilitaş M, Ateş F, Erkurt MA,.Ulu R, Çıkım K, Öner Rİ, Pembegül İ, Şerefhanoğlu S, Bentli R, Atmaca H. Lenfoproliperatif hastalıklarda fludarabin kullanımı. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 263, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E17. Kuku İ, Aydoğdu İ,.Bayraktar N, Kaya E, Baydar M, Dikilitaş M,.Ateş F, Erkurt MA, Ulu R. Multipl miyelomada serum serbest oksijen radikal düzeyleri, ve VAD tedavisi ile ilişkileri. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, 268, Antalya, 1-5 Kasım, 2002.

E18. Bayraktar N, Erkurt MA, Fırat S,Turan F, Temel İ. Beta talasemili hastalarda serum nitrit/nitrat düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 1. Ulusal Kongresi, Özetler Kitabı, 27, İstanbul. 1-4 Ekim, 2003.

E19. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Uzer E, Özgül M, Aydoğdu İ. Hiperlokositozlu lösemili hastalarında terapötik lökoferez sonuçlarımız. I-Ulusal Hemaferez Kongresi, Özetler kitabı 32, 9-10 Ekim, 2003, İstanbul.

E20. Aydoğdu İ, Kaya E, Kuku İ, Şerefhanoğlu K, Erkurt MA, Şenel S, Çiçek C, Diri H, Özhan O. Yaşlı Akut Miyeloblastik Lösemili Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 2, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E21. Ulu R, Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Şerefhanoğlu K. Tedaviye Refrakter veya Relaps Ulmuş Kronik Lenfositer Lösemi ve Low Grade Lenfomalarda Fludarabin Kullanımı. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 35, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E22. Erkurt MA, Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E, Dikilitaş M, Bayraktar N, Özkan İ, Sönmez A, Pernisyöz Anemili Hastalarda Siyonokobalamin Tedavisinin İmmün Sistem Üzerine Etkisi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 122, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E23. Aydoğdu İ, Kaya E, Kuku İ, Bayındır Y, Erkurt MA, Şenel S, Özkan O. Transfüzyon İlişkili Graft Versus Host Hastalığı: Beş Olgu Sunumu. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 157, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E24. Kaya E, Aydoğdu İ, Kuku İ, Keskin L, Erkurt MA. Akut Lösemili Hastalarda Kemoterapi Sonrası Gelişen Nötropenide Ateşli ve Ateşsiz Dönemlerdeki Serum CRP,IL-6 ve IL-8 Düzeyleri. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 158, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E25. Şenel S, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA, Öner Rİ, Özhan O, Diri H, Aydoğdu İ. Kollojen Doku Hastalığı İle Takip Edilen Dört Hastada Görülen Kronik Miyelositer Lösemi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 221, İstanbul, 10-14 Ekim, 2003.

E26. Kaya E, Ateş F, Erkurt MA, Kuku İ, Baran M, Sezgin S, Orhan M, Aydoğdu İ. Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarımızda Santral Sinir Sistemi Tutulumu. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 107, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E27. Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Ulu R, Atmaca H, Görgel A, Orhan M, Sezgin S. Alkile Edici İlaçlara Cevapsız Lenfooroliferatif Hastalıklarda Fludarabin, Mitoksantron ve Desametazon (FND) Tedavisi Sonuçları. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 189, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E28. Keskin L, Kaya E, Erkurt MA Kuku İ, Aydoğdu İ. Hodgkin Lenfoma Hastalarında ABVD Tedavi Öncesi ve Sonrası Serumda Oksidan ve Antioksidan Düzeylerin Araştırılması. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 223, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E29. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Orhan M, Görgel A, Baran M, Sezgin S, Eskin F, Aydoğdu İ. Nüks ve Refrakter NHL Hastalarında DHAP Tedavisi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 230, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E30. Aydoğdu İ, Atmaca H, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Öner Rİ, Görgel A, Pembegül İ, Karaca Z, “Lenfomalı Hastalarda Cilt Tutulum Örnekleri”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 232, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E31. Kaya E, Erkurt MA, Kuku İ, Eskin F, Orhan M, Sezgin S, Baran M, Aydoğdu İ. Multiple Miyelomlu Hastalarımızın Klinik Özellikleri. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 285, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E32. Kaya E, Erkurt MA, Görgel A, Kuku İ, Aydoğdu İ. Miyelofibrozlu Hastalarımızın Klinik Özellikleri. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 294, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E33. Dikilitaş M, Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Orhan M, Baran M, Özhan O, Aydoğdu İ. Tam Kan Sayımı Cihazı ve Periferik Yayma İncelemesi İle Elde Edilen Trombosit Sayıları Arasındaki İlişki ve Akut Lösemi ve Kemik İliği Transplanytasyonu Hastalarında Profilaktik Trombosit Transfüzyon Eşiğinin Periferik Yayma İle Değerlendirilmesi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 305, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E34. Erkurt MA, Baran M, Kuku İ, Kaya E, Aydoğdu İ. Kazanılmış Amegakaryositik Trombositopenik Purpura. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 329, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E35. Aydoğdu İ, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA, Şerefhanoğlu K, Çiçek C, Diri H, Özhan O, Pembegül İ. Yaşlı Akut Miyeloblastik Lösemi Hastalarında Yoğun Tedavi Sonuçlarımız. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 93, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E36. Kuku İ, Erkurt MA, Kaya E, Orhan M, Baran M,Görgel A, Eskin F, Sezgin S, Aydoğdu İ. Akut Miyelositer Lösemi Hastalarımızda CD38 Ekspresyonu. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 94, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E37. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Orhan M, Baran M, Eskin F, Görgel A, Sezgin S, Aydoğdu İ. Malatya ve Çevresi ABO ve Rh Kan Grubu Dağılımı. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 310, Antalya, 23-28 Eylül, 2004.

E38. Erkurt MA, Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E, Özhan O. Antineoplastik kemoterapi ilaçlarının nefrotoksisite düzeyinin natriüretik peptidler ile ilişkisi. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı, 183, Antalya, 8-12 Kasım, 2006.

E39. Kaynar L, Altuntaş F, Aydoğdu İ, Turgut B, Koçyiğit İ, Kabukçu S, Hacıoğlu A, E Özdemir, Erkurt MA, Turgut N, Sarı İ, Öztekin M, Solmaz M, Eser B. Ünal A, Çetin. M. Nörolojik Hastalıklarda Terapotik Plazma Değişimi: Retrospektif Çok Merkezli Çalışma. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Bildiri Özetler kitabı 64, Ankara, 16-19 Ekim, 2007.

E40. Erkurt MA Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E. Antikanser İlaçlara Bağlı Glomeruler Disfonksiyon. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı, 117, 8-11 Ekim, İzmir, 2008.

E41. Erkurt MA, Bayraktar N, Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E. Beta Talasemi Minörde Nitrik Oksit Metobolitleri. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 152, İzmir, 8-11 Ekim, 2008.

E42. Özhan O, Aydoğdu İ, Erkurt MA, Halit Diri. Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadınlarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 153, İzmir, 8-11 Ekim, 2008.

E43. Erkurt MA, Aydoğdu İ, Kuku, İ, Kaya E. Primer Gastrointestinal Non-Hodgkin Lenfomaların Klinikopatolojik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Doğu Anadolu’da Tek Merkezden 10 yıllık Deneyim. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 202, İzmir, 8-11 Ekim, 2008.

E44. Erkurt MA, Bayraktar N, Aydoğdu İ, Kuku İ, Kaya E. Pernisiyöz Anemide Nitrik Oksit Düzeyleri. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 49, Antalya, 07-10 Ekim, 2009.

E45. Aydoğdu İ, Acar K, Göveç N, Erkurt MA, Öner Rİ. Akut Lenfoblastik Lösemili Yaşlı Hastada 6-Merkaptopürin Tek Başına Remisyon Sağlar mı? XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 69, Antalya, 07-10 Ekim, 2009.

E46. Aydoğdu İ, Erkurt MA, Bentli R, Harputluoğlu H, Kaya E, Kuku İ, Şerefhanoğlu S, Öner Rİ. Pernisiyöz Anemili 200 hastada Klinikopatolojik Değerlendirme: 10 yıllık Turgut Özal Tıp Merkezi Deneyimi. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 119, Antalya, 07-10 Ekim, 2009.

E47. Erkurt MA, Köroğlu M, Özgül M, Doğan A, Tezel A, Kaya E, Kuku İ. Yeni Bir Merkez Olarak Kök Hücre Nakli Deneyimimiz. 6. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 227, KKTC, 29 Eylül – 2 Ekim, 2011.

E48. Erkurt MA, Köroğlu M, Özgül M, Çelik Ö, Toğal T, Şimşek Y, Doğan A, Akkuş H, Kaya E, Kuku İ. HELLP Sendromunun Birinci Basamak Tedavisinde Plazma Değişiminin Rolü: Retrospektif Analiz. 6. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 214, KKTC, 29 Eylül – 2 Ekim, 2011.

E49. Kaya E, Erkurt MA, Köroğlu M, Tezel A, Kuku İ, Özgen Ü. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Ünitesi 2009-2011 Yıllarına Ait Plazmaferez Sonuçları. 6. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 235, KKTC, 29 Eylül – 2 Ekim, 2011.

E50. Erkurt MA, Kaya E, Kuku İ, Özgül M, Köroğlu M, Cömert M. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Erken Dönem Sonuçları. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 84, 19-21 Ekim, Ankara, 2011.

E51. Şahin D, Köroğlu M, Kuku İ, Erkurt MA, Kaya E, Cömert M, Aydoğdu İ. Pansitopenik Olgularımızda Etiyolojik Nedenler. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 114, Ankara, 19-21 Ekim, 2011.

E52. Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA, Sağır H, Aydoğdu İ. Kronik Myeloproliferatif Neoplazm Tanısı İle Takip Edilen Olgularımızın Klinik Özellikleri. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 169, Ankara, 19-21 Ekim, 2011.

E53. Sağır H, Kaya E, Kuku İ, Erkurt MA. Esansiyel Trombositozda Kanama ve Tromboz İle Ortalama Trombosit Hacmi ve JAK2V6L7F Gen Mutasyonu Arasındaki İlişki. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 170, Ankara, 19-21 Ekim ,2011.

E54. Köroğlu M, Tezel A, Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Doğan A. Nüks Burkit Lenfoma: Santral Sinir Sistemi Tutulumu ve Deri Tutulumu. XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 236, Ankara, 19-21 Ekim, 2011.

E55. Kaya E, Erkurt MA, Köroğlu M, Kuku İ, Berber İ. Yeni Bir Merkez Olarak Kök Hücre Nakli Deneyimimiz. VII. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Özetler Kitabı 149, Antalya, 08-10 Mart, 2012.

E56. Köroğlu M, Berber İ, Kaya E, Erkurt MA, Kuku İ. Kemik İliği Nakli Merkezi Kültür Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi. VII. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Özetler Kitabı 171, Antalya, 08-10 Mart, 2012.

E57. Erkurt MA, Kuku İ, Köroğlu M, Kaya E, Berber İ. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Allojenik ve Otolog Kök Hücre Nakli Deneyimi Erken Dönem Sonuçları. VII. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Özetler Kitabı 190, Antalya, 08-10 Mart, 2012.

E58. Köroğlu M, Erkurt MA, Berber İ, Kaya E, Kuku İ. Hematoloji Konsültasyonu İstenen Hastaların Bölümlere ve İstem Nedenlerine Göre Dağılımı. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 272, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E59. Berber İ, Erkurt MA, Köroğlu M, Kuku İ, Kaya E, Özdemir Z. Evans Sendromu:Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 269, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E60. Berber İ, Kuku İ, Erkurt MA, Kaya E, Köroğlu M, Doğan A. Hermansky-Pudlak Sendromu: Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 267, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E61. Erkurt MA, Kalaylı Ö, Kuku İ, Kaya E, Berber İ, Köroğlu M. Trombositopeni İle Başvuran Hastalarda Etiyolojik Değerlendirme. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 261, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E62. Berber İ, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Köroğlu M. Yüksel H. İmmün Trombositopenili Hastalarımızın Demografik Verileri, Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 260, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E63. Erkurt MA, Berber İ, Kaya E, Kuku İ, Köroğlu M. Özdemir Z. Kalkan S. İmmun Trombositopeninin Birinci Basamak Tedavisinde Deksametazon Deneyimimiz. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 257, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E64. Berber İ, Erkurt MA, Kaya E, Kuku İ, Köroğlu M. Multiple Myelomda Otolog Kemik İliği Nakli Deneyimimiz. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 229, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E65. Berber İ, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Köroğlu M, Özdemir Z. Erişkinde Langerhans Hücreli Histiyositozis: Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 206, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E66. Erkurt MA, Berber İ, Karadağ N, Kuku İ, Kaya E, Köroğlu M. Yaygın Tutulumu Olan Ekstranazal NK Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 202, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E67. Erkurt MA, Berber İ, Kaya E, Oğuz F, Kuku İ, Köroğlu M. Allojenik Kemik İliği Nakli Sonrası Hemorajik Sistit Etkeni: BK Virüs. Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 132, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E68. Kaya E, Köroğlu M, Erkurt MA, Berber İ, Kuku İ. Akut Myeloid Lösemide Panmiyelozis İmmunfenotip Sıklığı. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 104, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E69. Köroğlu M, Berber İ, Erkurt MA, Kaya E, Kuku İ. Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Hiperlökositoz. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 99, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E70. Berber İ, Erkurt MA, Kaya E, Köroğlu M, Kuku İ, Dertli R. Lenfadenopati İle Seyreden Akut Myeloblastik Lösemi: Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 99, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E71. Köroğlu M, Kaya E, Erkurt MA, Berber İ, Kuku İ. Akut Myeloblastik Lösemide Splenomegali Sıklığı. Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 100, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E72. Kaya E, Erkurt MA, Berber İ, Kuku İ, Köroğlu M. FLT3 Mutasyonu Olan Akut Myeloid Lösemide Klofarabin Deneyimimiz: Olgu Sunumu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 95, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E73. Kaya E, Erkurt MA, Berber İ, Kuku İ, Köroğlu M. Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarımızın Demografik ve Klinik Özellikleri. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 94, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E74. Köroğlu M, Erkurt MA, Kaya E, Berber İ, Kuku İ. Akut Myeloid Lösemi M3 Tipi Olgularımız. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 91, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E75. Köroğlu M, Erkurt MA, Kaya E, Berber İ, Kuku İ. Akut Myeloid Lösemili Üç Olguda Gelişen Önemli Bir Problem: Trombosit Alloimünizasyonu. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 90, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E76. Erkurt MA, Berber İ, Kaya E, Köroğlu M, Kuku İ. Akut Lenfoblastik Lösemide HYPER-CVAD Tedavisi Sonuçlarımız. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 88, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E77. Erkurt MA, Berber İ, Kaya E, Köroğlu M, Kuku İ. Yılan Zehirlenmesi Tedavisinde Plazmaferez Deneyimimiz. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 71, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E78. Cömert M. Aydoğdu İ. Kuku İ, Yetkin F, Kaya E, Erkurt MA. Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirikmesi (Tek Merkez). XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı 83, Antalya, 31 Ekim -03 Kasım, 2012.

E79. Erkurt MA. Allojenik Donör Seçimi: Riskler, Yan Etkiler ve İzlem. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 23, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E80. Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Köroglu M, Nizam I, Berktaş B, Özgül M. Successful Treatment of HELLP Syndrome by Plasmapheresis. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 124, KKTC, 5-8 Eylül, 2013 (Sözlü bildiri).

E81. Kaya E, Erkurt MA, Berber I, Köroglu M, Nizam I, Ulu E, Özgül M, Kuku I. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Ünitesinde Toplanan Trombositlerin Hazırlanış Şekillerine Göre Sayıları. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 142, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E82. Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Köroglu M, Özgül M, Kuku I. Stem Cell Transplantation Experince of Turgut Ozal Medical Center: A Single Cell Experience in Eastern Anatolia. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 143, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E83. Erkurt MA, Kaya E, Nizam I, Kuku I, Berber I, Köroglu M. Experience of Eltrombopag Treatment at Aplastic Anemia. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 146, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E84. Berber I, Erkurt MA, Kaya E, Nizam I, Kuku I, Köroglu M, Bentli R. Akut Myeloid Lösemide Cilt Bulgusunun Önemi. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 149, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E85. Berber I, Bentli R, Erkurt MA, Nizam I, Kuku I, Kaya E, Köroglu M, Yılmaz S. Kullanılan Aferez Trombositlerin Kan Gruplarına Göre Dağılımı. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 151, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E86. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Bentli R, Yılmaz S. Acute Lymphoblastic Leukemia in a Case With Down Syndrome. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 151, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E87. Nizam I, Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Köroglu M, Bentli R, Kuku I. CMV Infection After Hematopoetic Stem Cell Transplantation: A Chanllenging Issue. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 152, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E88. Berber I, Kuku I, Erkurt MA, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Bentli R, Yiğit A, Özgül M, Yılmaz S. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankasında 2010 Haziran ve 2013 Haziran Arasında Tam Kan Toplamaları Sırasında Elde Edilen Viral Serolojik Markerler. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 155, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E89. Berber I, Erkurt MA, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Bentli R, Kuku I, Yiğit A, Özgül M. Kullanılan Eritrosit Süspansiyonlarının Kan Gruplarına Göre Dağılımı. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 156, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E90. Koç MS. Kuku I, Kaya E, Erkurt MA, Köroglu M, Berber I, Nizam I. Demir Eksikliği Anemisine Bağlı Reaktif Trombositozu Olan Hastalarda Helicobakter Pylori Sıklığının Araştırılması. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 157, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E91. Berber I, Erkurt MA, Bazna MS, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Bentli R, Kuku I. Kemik İliği İncelemesi Sonrasında Nadir Bir Komplikasyon: A-V Fistül. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 158, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E92. Köroglu M, Berktaş B, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Berber I, Yağar Y, Özgül M. Turgut Özal Tıp Merkezinde Bölümlere Göre Kan ve Kan ürünü Çıkışı. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 171, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E93. Yağar Y, Köroglu M, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Nizam I. Ölümcül Seyredebilen Bir Hastalık: Soğuk Hemaglütinin Hastalığı. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 172, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E94. Yılmaz S, Berber I, Erkurt MA, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Bentli R, Kuku I. Metotreksata Bağlı Toksik Epidermal Nekrolizis. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 173, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E95. Dertli R, Bentli R, Berber I, Köroglu M, Nizam I, Kuku I, Kaya E, Erkurt MA. Trombosit Bağışçılarının Ret Nedenleri. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 173, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E96. Erkurt MA, Berber I, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Kuku I, Bentli R, Yılmaz S. Experience of BK Virus in Allogenic and Otolog Bone Marrow Transplantation. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 174, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E97. Yiğit A, Berber I, Erkurt MA, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Bentli R, Kuku I. Frontal Bölgede Plasmositom ile Başvuran Multiple Myeloma: Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 175, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E98. Erkurt MA, Berber I, Kuku I, Kaya E, Köroglu M, Nizam I, Bentli R, Özgül M. Haploidentical Transplantation Experience in Turgut Ozal Medical Center. Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 176, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E99. Erkurt MA, Berber I, Yılmaz S, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Bentli R. Relaps Refrakter Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma Hastalarında Otolog Kök Hücre Naklinde Busulfan/Siklofosfomid/Etoposid Hazırlık Rejimi Deneyimimiz. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 176, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E100. Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Köroglu M, Nizam I, Özgül M, Uzun A, Kuku I. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Ünitesinde Toplanan Trombositlerin İmha oranları ve Nedenleri. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 185, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E101. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Bentli R, Özgül M. Rate of Chronic Renal Failure in Our Patiens With Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 188, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E102. Akkuş TA, Kaya E, Akkuş M, Şahin N, Köroglu M, Aydın NE, Yılmaz I, Erkurt MA, Kuku I. Ankaferd Blood Stopper(ABS)’in Deneysel Sepsis Üzerine Histopatolojik Etkileri. VIII. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 199, KKTC, 5-8 Eylül, 2013.

E103. Köroglu M, Kuku I, Kaya E, Erkurt MA, Nizam I, Berber I, Yağar Y. Febril nötropeni ataklarında antifungal tedavi başlama nedenleri: Tek merkez çalışması. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, TP-16, Antalya, 23-26 Ekim, 2013.

E104. Köroglu M, Kuku I, Erkurt MA, Kaya E, Nizam I, Berber I, Yağar Y, Berktaş B. Febril nötropeni ataklarında antibiyotik modifikasyon nedenleri: Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Kliniği deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, TP-17, 23-26 Ekim, Antalya, 2013.

E105. Nizam I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Köroglu M. Splenektomili İmmün trombositopeni hastasında beklenmedik myokard infaktüsü: Olgu sunumu. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler kitabı, P-276, Antalya, 23-26 Ekim, 2013.

E106. Erkurt MA, Berber İ, Nizam İ, Kaya E, Kuku İ. Bu‐Cy‐E Conditioning Regimen Can Be An Alternative Treatment to BEAM at Autologous Transplantation for Lymphoma. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 117, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E107. Berber I, Erkurt MA, Nizam İ, Gür A, Kuku İ, Kaya E, Yiğit A. A Case of Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Suicide Attempt. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 136, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E108. Berber İ, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Nizam İ, Yılmaz S. An Unexpected Complication of Diclofenac: Extensive Ecchymosis. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 137, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E109. Erkurt MA, Berber İ, Nizam İ, Yetkin F, Kaya E, Kuku I. CMV Viremia Experience of Turgut Ozal Medical Center Bone Marrow Transplantation Unit. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 138, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E110.Köroğlu M, Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Ali Yiğit. İmatinib İkinci Kez Hayat Kurtarıcı Olabilecek mi? IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 140, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E111. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Gozukara H, Yiğit H, Ozgul M. Leukapheresis in elderly patients are safe and effective treatment. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 177, KKTC, 4-7 Eylül, 2014 (Kongre bilim ödülü birinciliği).

E112. Berber İ, Erkurt MA, Nizam N, Koroglu M, Unlu S, Yılmaz M, Kuku I, Kaya E. Diclofenac Related Spontaneous Extensive Ecchymosis And Hematoma. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 201, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E113. Bodakcı E, Berber I, Erkurt MA, Nizam I, Koroglu M, Kuku I, Kaya E. A Rare Etiology of Pancytopenia: Acute Brucellosis. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 203, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E114. Nizam I, Erkurt MA, Berber İ, Köroğlu M, Kuku I, Kaya E, Cengiz M. Extramedullary Disease at Acute Promyelocytic Leukemia: Extensive Vertebral Involvement. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 205, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E115. Nizam İ, Erkurt MA, Berber İ, Köroğlu M, Kaya E, Kuku İ, Dağtekin F. Carcinoma Causing Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Myelonecrosis: A Very Rare Event. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 206, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E116. Nizam İ, Erkurt MA, Berber İ, Koroglu M, Kuku İ, Kaya E, Vural A. Sweet’s Syndrome at Immune Thrombocytopenia: First Documented Case Report. . IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 213, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E117. Nizam İ, Erkurt MA, Berber İ, Köroğlu M, Kaya E, Kuku İ, Akkuş MH. Transformation From Indolent Lymphoma to Acute Lymphoblastic Leukemia: An Aggressive Course. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 214, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E118. Berber I, Erkurt MA, Nizam I, Kuku I, Kaya E, Koroglu M, Ozgul M. Our Mobilisation Experience with DHAP Regimen Used as Salvage Therapy at Patients with Relapsed and/or Refractory Lymphoma who are planned to undergo Autologous Stem Cell Transplantation. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 215, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E119. Nizam İ, Erkurt MA, Berber İ, Köroğlu M, Kaya E, Kuku İ, Özgür B. Polycythemia Vera Following Breast Cancer with c‐erbB2 over expression: Only a coincidence. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 225, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E120. Köroğlu M, Yiğit A, Berber İ, Nizam İ, Erkurt MA, Koyuncu M. Yalancı trombositopeni: aynı aileden üç olgu sunumu. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 234, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E121. Berber İ, Erkurt MA, Nizam İ, Kaya E, Kuku I, Koroglu M, Ozgul M. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakil Ünitesinde Plerixafor Deneyimimiz. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 243, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E122. Köroğlu M, Benli AR, Nizam İ, Berber İ, Erkurt MA. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüride Eculizimab Kullanan Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 248, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E123. Erkut MA, Berber I, Nizam I, Yetkin F, Uzun A, Bostancı S, Kaya E, Kuku I, Kahraman F. BK Virus in Allogeneic and Autologous Bone Marrow Transplantation: Single Centre Experience of Turgut Ozal Medical Center . IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 139, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E124. Erkurt MA. Karaciğer Yetmezliklerinde İleri Terapötik Aferez Uygulamaları. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Özetler Kitabı 55, KKTC, 4-7 Eylül, 2014.

E125. Berber I, Erkurt MA, Keklik M, Doğu MH, Terzi H, Pala Ç, Sarı I, Şencan M, Şıvgın S, Hacıoğlu S, Altuntas F, İlhan O. Altmış Beş Yaş Ve Üzeri Hodgkin Lenfomalı Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 15, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E126. Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Köroglu M, Özgül M. Relaps/Refrakter Lenfomalı Hastalarda Otolog Kök Hücre Nakli İçin Etkili Bir Periferik Kök Hücreli Mobilizasyon Rejimi Olarak DHAP +Filgrastim: Tek Merkez Deneyimi. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 16, KKTC, 5-7 Şubat, 2015 (2. En iyi bildiri ödülü).

E127. Berber I, Erkurt MA, Nizam I, Kuku I, Kaya E. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hücre Nakli Deneyimi. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 17, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E128. Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Selçuk EB, Bostancı S, Kahraman F, Kaya E, Kuku I. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi CMV Viremisi Deneyimi. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 19, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E129. Erkurt MA, Berber I, Doğu MH, Korkmaz S, Demir C, Yılmaz M, Akay OM, Pala C, Bilen Y, Kuku I, Sarı I, Şencan M, Kaya E, Altuntaş F, Ilhan O. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomasının Klinikopatolojik Özellikleri Ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 20, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E130. Erkurt MA, Berber I, Nizam I, Selçuk EB, Bostancı S, Kaya E, Kuku E. Allojenik Ve Otolog Kök Hücre Naklinde BK Virüs: Turgut Özal Tıp Merkezi Tek Merkez Deneyimi. II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 21, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E131. Doğu MH, KAYA AH, Berber I, Sarı I, Tekgündüz E, Erkurt MA, İskender D, Kayıkcı O, Kuku I, Kaya E, Keskin A, Altuntas F. Otolog Kök Hücre Naklinde Periferik Kök Hücre Mobilizasyonu İçin Periferik Veya Santal Venöz Yol Tercihi Kök Hücre Kinetiklerini Değiştirir Mi? II. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu. Poster no: 23, KKTC, 5-7 Şubat, 2015.

E132. Ozen IN, Erkurt MA, Berber I, Ozkan MC, Köroğlu M, Kaya E, Kuku I, Kum AT. Eltrombopag Tedavisine Yanıt: Doğu Anadolu’dan Tek Merkez Deneyimi. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Poster no: 17, 09-13 Eylül 2016, K.K.T.C.

E133. Erkurt MA, Berber I, Tekgündüz E, Doğu MH, Korkmaz S, Demir C, Yılmaz M, Akay OM, Pala C, Bilen Y, Kaya E, Dal MS, Sarı I, Şencan M, Kuku I, Altuntaş F, Aydogdu I. Primary Central Nervous System Lymphoma In Daily Practice and The Role Of Autologous Stem Cell Transplantation In Relapsed Disease: A Retrospective Multicenter Study. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Poster no: 19, 09-13 Eylül 2016, K.K.T.C.

E134. Ozen IN, Erkurt MA, Berber I, Ozkan MC, Kaya E, Kuku I. Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Düzelen Görme ve İşitme Kaybı. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Poster no: 31, 09-13 Eylül 2016, K.K.T.C.

E135. Ozen IN, Erkurt MA, Berber I, Ozkan MC, Kaya E, Kuku I. Akraba Dışı Nakil Sonrası Ciltte Atipik Yerleşimli Graft Versus Host Hastalığı. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Poster no: 32, 09-13 Eylül 2016, K.K.T.C.

E136. Dolaşık I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Ozen IN, Berber I, Ozkan MC, Ozgül M. Akrabadışı allojenik hematopetik kök hücre nakli yapılan ilk hastalarımız. 2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Poster no: 30, 09-13 Eylül 2016, K.K.T.C.

E137. Onar B. Bayındır MI, Bilgili H, Erkurt MA, Yakınvı C, Yakıncı ME. Kan pıhtılaşmasının görüntü işleme yöntemiyle haritalandırılması. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi. Sayfa 335-338.15-18 Ekim 2015, Muğla

E138. Kum A, Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Özgül M, Berktaş HB, Hidayet E. Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Atipik Hüs Deneyimimiz. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:12, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E139. Kum A, Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Özgül M, Berktaş HB, Hidayet E. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Erken Tanı Hayat Kurtarır. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:13, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E140. Özen IN, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Özgül M. İki Yıllık Fotoferez Deneyimimiz. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:25, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E141. Dolaşık I, Erkurt MA, Özen IN, Hidayet E, Özkan MC, Kaya E, Kuku I, Selçuk EB. Akut Myeloid Lösemi Tanılı Hastada Nadir Bir Durum: Fournier Gangreni. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:26, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E142. Kum A, Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Bayındır Y, Yılmaz Ö. CMV İleitiyle Prezente Hipereozinofilik Sendrom. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:37, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E143. Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Selçuk EB, Kuku I. Kadın Hastada Hemofili A. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:42, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E144. Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Kum A, Özgül M. Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi’nin 5 Yıllık Mobilizasyon Deneyimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:50, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E145. Özen IN, Özgül M, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Kum A, Selçuk EB. Periferik Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Periferik Damar Yolu ve Santral Kateter Oranlarımız. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:52, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E146. Kum A, Erkurt MA, Özen IN, Berber I, Kaya E, Kuku I, Özgül M, Dolaşık I, Özkan MC, Selçuk EB. Deri Tutulumu İle Prezente Extranodal NHL: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:53, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E147. Özen IN, Erkurt MA, Kuku I, Berber I, Kaya E, Dolaşık I, Özkan MC, Selçuk EB, Özgül M. Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Yüksek Volümlü Mobilizasyon Deneyimimiz. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:57, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E148. Özen IN, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Selçuk EB, Özgül M. Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Plerixafor’la Mobilizasyon Deneyimimiz. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:60, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E149. Özen IN, Erkurt MA, Berber I, Kuku I, Kaya E, Dolaşık I, Özkan MC, Hidayet E, Kum A, Özgül M. Plazma Değişimiyle Tedavi Edilen Trombotik Mikroanjiopatilerin Etyolojik Değerlendirmesi: Doğu Anadolu’dan Tek Merkez Deneyimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:69, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E150. Özgül M, Özen IN, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC, Kum A. Uygun Donörlerde Üçlü Doz Trombosit Aferezi: Doğu Anadolu’dan Tek Merkez Deneyimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:71, 5-8 Kasım 2015, İstanbul. (sözel bildiri 2.lik ödülü)

E151. Kum A, Özen IN, Erkurt MA, Kaya E, Kuku I, Berber I, Dolaşık I, Özkan MC,. Özgül M, Hidayet E, Selçuk EB. Trombotik Trombositopenik Purpura Tedavisinde Plazma Değişimi Tedavisinin Yeri: Doğu Anadolu’dan Tek Merkez Deneyimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:72, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

E152. Nizam IN, Erkurt MA, Berber I, Kuku I, Kaya E, Dolaşık I, Özkan MC, Kum A, Hidayet E, Özgül M. Yılan Zehirlenmesinde Etkili ve Güvenli bir Tedavi Yöntemi: Plazma Değişimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi, Poster no:77, 5-8 Kasım 2015, İstanbul (Sözel bildiri 3.lük ödülü).

E153. Dolaşık I, Berber I, Erkurt MA, Kuku I, Kaya E, Nizam I, Cömert MÖ. Nutrisyonel Tedavilere Yanıtsız, Nadir Bir Anemi Sebebi: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri 3.Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu.Poster no:4, 04-07 Şubat 2016, KKTC.

E154. Doğu MH, Çagırgan S, Ocakcı S, Kaya AH, İlkkılıç K, Sanlı NM, Kanraman S, Tekgündüz E, Sarı I, Kaynar L, Erkurt MA, Özdemir E, Altuntas F. İleri Yaş B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Otolog Kök Hücre Nakil Sonuçları Ve Kök Hücre Kinetikleri Poster no:15, 3.Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu.04-07 Şubat 2016, KKTC.

E.155. Nizam İ, Erkurt MA, Kuku İ, Kaya E, Özkan M, Dolaşık İ, Yetkin F, Aytemur Z. Bilinç bulanıklığı ile ortaya çıkan santral sinir sisteminde invaziv aspergillus enfeksiyonu. 2. Ege Hematoloji Kongresi. Poster no:36. 18-20 Mart 2016, İzmir.

E156. Özkan M, Nizam İ, Dolaşık İ, Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA. Posttransplant 5q delesyonu saptanan Akut lenfoblastik lösemi olgusu. 2. Ege Hematoloji Kongresi. Poster no:83. 18-20 Mart 2016, İzmir.

E157. Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay, Muzaffer Keklik, Vahap Okan, Abdullah Karakuş, Erdal Kara, 7Mehmet Ali Erkurt, 8Kadir İlkkılıc, 9Rahsan Yıldırım, 10Gülsüm Akgün Çağlıyan, 11Salih Aksu, 12Mehmet Hilmi Doğu, 13Mehmet Sinan Dal, 14Volkan Karakuş, 15Ali İhsan Gemici, 16Hatice Terzi, 17Engin Kelkitli, 18Gülsum Emel Pamuk, 19Serdar Şıvgın, 19Ali Ünal, 4Mehmet Yılmaz, 5Orhan Ayyıldız, 6Cengiz Demir, 3Serdal Korkmaz, 8Ismail Sarı, 19Bülent Eser,13,20Fevzi Altuntas. Ülkemizdeki Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Hastalarının Klinik Özelliklerinin Ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çok Merkezli Bir Çalışma. 2.Ulusal kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi. 16-19 Şubat 2017, Poster No:2, Kıbrıs

E158. Mehmet Ali Erkurt1, Emin Kaya1, İrfan Kuku1, İlhami Berber. Allojenik Ve Otolog Kök Hücre Naklinde Bk Virüs: Turgut Özal Tıp Merkezi Tek Merkez Deneyimi. 2.Ulusal kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi. 16-19 Şubat 2017, Poster No:6, Kıbrıs

E159.İlhami Berber, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi Cmv Viremisi Deneyimi. 2.Ulusal kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi. 16-19 Şubat 2017, Poster No:7, Kıbrıs.

E160. Serdal Korkmaz1, Şerife Solmaz Medeni2, fatih Demirkan3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık4, Senem Altay Dadın4, Gülsüm Akgün Çaglıyan5, Sibel Kabukçu Hacıoğlu5, Deniz Gören Şahin6,7, Mutlu Arat7, Simten Dağdaş8, Gülsüm Özet8, Nermin Kutlu9, Tülay Karaağaç Akyol9, Osman İlhami Özcebe10, Hava Üsküdar Teke11, Demet Kiper Ünal12, Naile Güner12, Anıl Tombak13, Halil Çelik14, İlker Bay15, İlhami Kiki15, Gökhan Özgür16, Mehmet Ali Erkurt17, Düzgün Özatlı18, Özgür Meletli18, Sinan Demircioğlu19, cengiz Demir19, Erdal Kurtoğlu20, filiz Vural21, Mahmut Töbü21, Abdullah Karakuş22, Orhan Ayyıldız22, Mehmet Sinan Dal23, Berna Afacan Öztürk24, Murat Albayrak24, Serkan Ocakçı25, Zahit Bolaman26, Mehmet Sönmez27, Volkan Karakuş28, Ömür Gökmen Sevindik29, İlhami Berber30, Mehmet Hilmi Doğu31, Emine Gültürk32, Turgay Ulaş33, Bahriye Payzın12, İrfan Kuku17, Seçkin Çağırgan25, fevzi Altuntaş23.Türkiye’de Terapötik Plazma Exchange Aktivitesi. Poster kitabı sayfa no:3: Ulusal Araştırma.1. hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.(Sözel Bildiri 1.lik ödülü)

E161. Mehmet Veysi Deviren, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Emine Hidayet, Sevtap Kahraman, Ahmet Kaya. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi BK Viremisi Deneyimi. Poster kitabı sayfa no:11:1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.(Sözel Bildiri 2.lik ödülü).

E162. Gonca Gülbay1*, Elif yeşilada1, Mehmet Ali Erkurt2, Harika Gözükara Bag3, İrfan Kuku2, Emin Kaya2. Türk Hastalarda Jak2 V617f Gen Mutasyonunun Değerlendirilmesi: Doğu Anadolu’dan Tek Merkez Deneyimi. Poster kitabı sayfa no:40: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E163. Mehmet Veysi Deviren, Mehmet Ali Erkurt, Emin Kaya, İrfan Kuku, ferda Kahraman, Mustafa Özgül. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezindeki 2017 Deneyimi. Poster kitabı sayfa no:42: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E164. Emine Hidayet, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Mehmet Akif Bilgiç, Mehmet Veysi Deviren, Sevtap Kahraman, Mustafa Özgül. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Plazmaferez Değişiminin Tedavideki Rolü. Poster kitabı sayfa no:67: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E165. Emine Hidayet, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Mehmet Veysi Deviren, Sevtap Kahraman, Mustafa Özgül. Trombotik Trombositopenik Purpura Tedavisinde Plazma Değişimi Tedavisinin Yeri. Poster kitabı sayfa no:70: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E166. Emine Hidayet, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Mehmet Veysi Deviren , Sevtap Kahraman, Mustafa Özgür. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Kliniği’nde Plazma Değişimi Yapılan Trombotik Mikroanjiopati Tanılı Hastalarda Etiyolojinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Poster kitabı sayfa no:88: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E167. Mehmet Veysi Deviren, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku,Emin Kaya,Emine Hidayet,Sevtap Kahraman,Ahmet Kaya. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi Bk Viremisi Deneyimi. Poster kitabı sayfa no:89: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E168. Sevtap Karaman, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Mehmet Veysi Deviren, Emine Hidayet, Mustafa Özgül. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Geç Yan Etkiler Tek Merkez Deneyimi. Poster kitabı sayfa no:90: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E169. Emine Hidayet, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, Sevtap Kahraman, Mehmet Veysi Deviren , Mustafa Özgül. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Kliniğinde Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Tanısı Alan Hastalarda Plazma Değişiminin Tedavideki Rolü. Poster kitabı sayfa no:91: 1. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 8-10 Şubat 2018. K.K.T.C.

E170. Salih Cırık, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Emine Hidayet, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim. Aplastik Anemi Tanılı Hastanın Allogeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrasında Gelişen Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 11-12. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E180. Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, Muhammed Furkan Keser, Ömer Faruk Bahçecioğlu, Ayşe Uysal. Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinden Sonra Kullanılan G-CSF’nin Trombosit Engraftman Süresi ve Trombosit Süspansiyon Replasman Sayılarına Etkisi. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 15. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E181. Soykan Biçim, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Ahmet Kaya, Emine Hidayet. Vaka Bazında Kök Hücre Bankacılığının Önemi. Bildiri Özetleri Kiatbı Sayfa No: 16-17. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E182. Ayşe Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet, Mustafa Merter. Lenfoma ve Multipl Miyelom Hastalarında Preemptif Plerixafor Kullanımının Kök Hücre Mobilizasyonuna Etkisi. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 20. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E183. Mehmet Ali Erkurt, Ahmet Sarıcı, Ayşe Belin Özer, İrfan Kuku, Emin Kaya, Soykan Biçim, Mustafa Said Aydoğan, Adem Köse, Funda Memişoğlu, Volkan İnce, Emrah Otan, İlhami Berber, Mustafa Özgül, Muhammed Furkan Keser, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, Ayşe Uysal. HA330 Hemoperfüzyon Adsorbsiyon yönteminin sepsiste inflamatuar belirteçler ve end organ hasar düzeyleri üzerine etkileri: Retrospektif tek merkezli çalışma. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 23-24. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E184. Ahmet Kaya, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Soykan Biçim, Emine Hidayet. COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Ciddi Pnömoni Tablosu ile Başvuran Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastanın Hematolog Gözüyle Başarılı Tedavisi:Olgu Sunumu. Bildiri Özetleri Kitabı: 37-38. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E185. Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, İlhami Berber, Emin Kaya, İrfan Kuku, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, Salih Cırık. Akut Myeloid Lösemi Nedeniyle Allogeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olan Hastada COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Trombositopeni. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 56. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E186. Soykan Biçim, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Ahmet Kaya, Emine Hidayet. Böbrek Yetmezliği Olan Hodgkin Lenfoma Hastasında COVID-19’un Konvalesan Plazma ile Profilaktik Tedavisi. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No:57-58.  5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E187. Salih Cırık, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Emine Hidayet, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim. Multipl Myelom Tanılı Hastada Kardiak Amiloidoz Gelişmesi Sonrasında Hemodinamik Stabilizasyon Sağlanması İçin Noradrenalin İnfüzyona Bağımlı Hale Gelmesi: Olgu Sunumu. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 61-62. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E188. Ayşe Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet, Mustafa Merter. Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi Ferritin Düzeyi Nakil Sonuçlarında Etkili Mi? Tek Merkez Deneyimi. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa No: 63. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

E189. Ayşe Uysal, Mehmet Ali Erkurt. Multipl Miyelom Hastalarında Dondurulmuş ve Dondurulmamış Olarak İnfüze Edilen Kök Hücrelerin Otolog Kök Hücre Transplantasyon Sonucuna Etkisi. Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa no: 64. 5. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi. 24-27 Mart 2022. K.K.T.C.

Diğer yayınlar :

F1. İsmet Aydoğdu, Emin Kaya, İrfan Kuku, Fehmi Ateş, Ramazan Ulu, Mustafa Baydar, Mustafa Dikilitaş, Kerim Çıkım, Kıvanc Şerefhanoğlu, Mehmet Ali Erkurt, Ramazan Yıldız. Klinik Hematoloji & Onkoloji Atlası 2004; cilt I-II (Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara). ISBN:975-92054-0-8.

F2. Prof.Dr.İsmet Aydoğdu, Dr. Gürsoy Doğan, Dr. Zahit Bolaman, Dr.Ayşe Çıkım, Dr. M.Ali Erkurt. İç Hastalıkları Atlası 2006. (Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara) ISBN:975-92054-3-2.

F3. Prof. Dr. Cengiz Yakıncı. Korku Değil Bilmek Seni Yaşatır. 2015, Akademisyen Tıp Kitabevi. ISBN: 978-605-4699-99-0. Lenfoma: 170-172.

F4. Prof.Dr.Cengiz Yakıncı. Prof.Dr.Göknur Akay. Eczacının Başvuru Rehberi. 2015. Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi. ISBN:978-975-8037-39-1. Tam Kan Sayımı ve Sedimantasyon Değerlendirilmesi : 255-260.

F5. Prof.Dr.Cengiz Yakıncı. Prof.Dr.Göknur Akay. Eczacının Başvuru Rehberi. 2015. Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi. ISBN:978-975-8037-39-1. Kan Grupları, Kan Uyuşmazlığı, Hemofili ve Von Willebrand Hastalığı : 278-282.

F6. Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof.Dr.Mehmet Ali Erkurt, Yrd.Doç.Dr.Betül Karagöz, Prof.Dr.Fevzi Altuntaş, Do-re-mi ile hayata tutunmak. 2017. Akademisyen kitabevi. ISBN no: 978-605-9354-76-9.

F7. Cengiz Yakıncı, Mehmet Ali Erkurt, Fevzi Altuntaş, M. Sinan Dal. Hayata Tutunma Öyküleri. İnönü Üniversitesi Yayınları 06.2019. ISBN:9786057853103

F8. Cengiz Yakıncı, Fevzi Altuntaş, M. Sinan Dal, Mehmet Ali Erkurt. Hayata Tutunma Öyküleri 2020. İnönü Üniversitesi Yayınları. 06.2020. ISBN:9786057853400

F9. Cengiz Yakıncı, Fevzi Altuntaş, M. Sinan Dal, Mehmet Ali Erkurt. Yönetimde Sözün Demi. İnönü Üniversitesi Yayınları. 06.2020. ISBN:9786057853394

© Telif Hakkı - Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği