Tıbbi Terimler Kılavuzu

Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu” 6823 terim içermektedir. Elinizdeki bu karşılıklar kılavuzuyla tıp terimlerinin Türkçede doğru yazılışına ve önerilen Türkçe karşılığına ulaşılabilmektedir.

Tıbbi Terimler Kılavuzu

Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYONUMUZ

Hematolojik nadir hastalıklar alanında ulusal ve uluslararası ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak, bilimsel çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, bilimsel çalışmaları destekleyerek, eğitsel yayın ve yayımlar hazırlayıp sunarak her düzeyde sağlık çalışanın eğitimine katkıda bulunarak, toplum sağlık okuryazarlığına katkıda bulunarak, bilimsel toplantılar planlayıp düzenleyerek eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunan, nadir hastalıklar ile mücadele için kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek işbirliğini sağlayan, sosyal sorumluluk projelerine duyarlı, güncel bilimsel gelişmeleri kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşan yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren bir STK olarak hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

Hematolojik nadir hastalıklar alanında; bilimsel, eğitsel ve organizasyon başarılarını uluslararası platformlara taşımış, ulusal / uluslararası platformda geniş kitlelere ulaşan, hayata dokunan, çağdaş, saygı değer ve alanında öncü bir STK olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kamu yararı, Kalite, Kurum Kültürü, Ekip Ruhu, Eğitim, Araştırma, Bilimsellik, Bilgi,  Donanım, Yetenek, Liyakat, Adiliyet, Hakkaniyet, Güvenilirlik, Duyarlılık, Sorumluluk, Şeffaflık, İstikrar, Katılımcılık, Yeniliklere Açık Olmak, Çözüm Odaklılık, Analitik Düşünmek, Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık, Sosyal Sorumlulukları üstlenmek.

 • Hematolojik nadir hastalıklar alanında;
 • Her kademede ki sağlık çalışanı için eğitim programları yaparak sundukları hizmetin kalitesini uluslararası alanda  kabul edilebilir bir düzeye getirmeye katkıda bulunmak.
 • Tanı, tedavi, takip ve sağlık bakım hizmetlerinde standartları oluşturmak ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Ulusal / Uluslararası katılımlı araştırmalar yapmak, yürütmek ve üyelerini bu yönde desteklemek.
 • Bilimsel gelişmelerin dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde gerçekleşmesini ve bu alanda verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasını sağlamak.
 • Sağlık çalışanlarının mesleki ve özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek, insanların hayatına değer katmak.
 • Sanat, spor ve çevre vb. Konuları da içeren, ilgili paydaş/yandaşlarla ortak sosyal aktiviteleri artırmak
 • Sağlık okur yazarlığı projeleri gerçekleştirerek toplumun bilgi, farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 • Güncel, doğru ve pratik bilgilerin sağlık çalışanlarına hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için uluslararası katılımı da hedefleyen kurs, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi bilimsel eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • ilgi duyan sağlık çalışanı, öğrenci, asistan, uzman ve akademik personel için “ Hematoloji Üniversitesi “  kapsamında eğitim / öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve web tabanlı eğitim programlarını yaygınlaştırmak.
 • Hematoloji Üniversitesi yayınları adı altında eğitim amaçlı kitapçık, rehber, kitap, atlas ve görüntülü eğitim / öğretim materyalleri ve kalite dokümanları hazırlamak.
 • İlgili mevzuat ve politikalarda etkin olarak yer alabilmek için ilgili kişi, kamu ve tüzel kurum / kuruluşları ile işbirliği yapmayı HEDEFLEMEK’ tedir.
© Telif Hakkı - Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği