Olağan Genel Kurul’a Çağrı

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/12/2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Mustafa Kemal Mah. 2124. Cad. No:19/2 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 21/12/2021 Salı günü saat 13.00 de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Üyelere duyurulur.  17/11/2021

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve açılış ,
 2. Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Divan Heyetine toplantı tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususunda oylama yapılması,
 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 5. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 6. 2019- 2020 hesap dönemine ait Dernek Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu‘nun İç Denetim Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
 7. Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Seçimler
  1. Yönetim kurulu 7 asıl 5 yedek
  2. Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek,
 9. Dilek ve temenniler,
 10. Kapanış