Olağanüstü Genel Kurul’a Çağrı

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 12.03.2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Mustafa Kemal Mah. 2124 Cad. 19/2 Çankaya-Ankara adresinde yapılmasına,

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanmadığı taktirde aynı adreste 26.03.2022 Cumartesi günü saat 14.00’da çoğunluk aramaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyuru yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Dernek Başkanının Olağanüstü Genel Kurul açılış konuşması
  2. Divan Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Derneğin Kurulacak olan Hematoloji Vakfına Kurucu olarak katılması ve Vakıf Malvarlığı tahsisinin görüşülmesi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış