ALLOPRE 5 g İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak için Toz (5 Flakon) isimli,TREOSULFAN etkin maddeli, Allojenik kök hücre nakli öncesi hazırlık rejimi ve over kanseri endikasyonlarına sahip ürün; 27.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren SUT ile birlikte tedavi protokolünü gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak endikasyon uyumu aranmaksızın kullanılabilecek ürünler dahilinde geri ödeme almıştır.

Ürün yurt dışı ilaç statüsünden çıkmıştır ve diğer ruhsatlı (ek /4-h) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçlarında olduğu gibi DMO, ihale, doğrudan alım vb. satın alma metotlarıyla Türkiye’deki ecza depolarından temin edilebilecektir.