HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

İLAN
Tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/12/2023 Perşembe günü saat 14.00 Mustafa Kemal Mahallesi 2124 cadde 19/2 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 21/12/2023 Perşembe günü saat 14.00’ de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.
14 Kasım 2023

GÜNDEM:
1. Yoklama ve Dernek Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması
2. Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5. Seçimler
6. Hema Vakfı İle Kurulacak Olan Şirkete İştirakın görüşülmesi ve Derneğe ait İktisadi İşletmenin Kapatılması
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış