Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

Türk Dil Kurumu tarafından 16 Aralık 2004 yılında kurulan “Tıp Terimleri Çalışma Grubu” 14 yılı aşkın süredir çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir. Tıbbın farklı dallarından 12 hekim, 1 Türk dili uzmanı ve 1 bilim tarihçisinden oluşan grubun hazırladığı “Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu” 6754 terim içermektedir. Elinizdeki bu karşılıklar kılavuzuyla tıp terimlerinin Türkçede doğru yazılışına ve önerilen Türkçe karşılığına ulaşılabilmektedir. Terimler hem Türkçe hem de İngilizce olarak aranabilmektedir. Uygulamaya vereceğiniz geri bildirimlerle “Tıp Terimleri Karşılıklar Kılavuzu” daha da gelişecektir.

Hazırlayanlar

Tıp Terimleri Çalışma Grubu

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı (Başkan)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar (Dil Denetçisi)

Prof. Dr. Esmeray Acartürk

Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa

Prof. Dr. Esin Kahya

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Kazancı

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım

Prof. Dr. İsmet Aydoğdu

Uzm. Dr. Bilal Aytaç

Prof. Dr. Gönül Peker

Teşekkür

(Süreç içinde katkı verenler)

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Prof. Dr. Cemal Özcan

Uzm. Dr. Aydemir Yalman

Ayrıca katkı sunan tüm meslektaşlarımıza…