Genel Kurul’a Çağrı

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

 KARAR

Tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.12.2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Balgat Mah. Türkocağı Cad. 48/7 Çankaya/Ankara adresindeki Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yine aynı adreste 04.01.2020 Cumartesi günü saat 14.00 de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.  11.12.2019

  GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Dernek Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması,
 2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2020-2021 yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
 5. 2020-2021 yılı Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile kullanımı hususunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Oya Sunulması,
 6. Seçimler,
  a ) Yönetim Kurulu 7 asıl 5 yedek
  b) Denetim Kurulu  3 asıl 3 yedek
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış