Virüs Benzeri Parçacık (VLP) Temelli Aşı Adayı Gönüllü Olabilme Kriterleri

18 yaşın üzerinde, herhangi bilinen bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi olan, bilgilendirilmiş onam formunu onaylayan, KOVID-19 IgG ve IgM antikorları negatif olan, burun ve boğaz örneklerinde PCR ile SARS-CoV-2 sonucu negatif olan, HIV, Hepatit B ve C testleri negatif olan, tam kan sayımı, kan biyokimyasal parametreleri (karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri) normal düzeylerde olan, gebe olmayan çalışma süresince çalışma protokolüne uyabilecek gönüllüler çalışmaya alınacaklardır.
Çalışma kriterlerini karşılayan ve bilgilendirilmiş gönüllü oluru veren gönüllülere, çalışmaya katılacak araştırma merkezinde aşı, cilt altı yoldan, 3 hafta ara ile iki kez uygulanacaktır.
Aşı adayı birbirini takip eden iki doz olmak üzere 1. ve 21. günlerde uygulanarak test edilecektir.

Aşı Çalışması Gönüllü Talep Formu için tıklayınız.