Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak, “Hematoloji Üniversitesi” adı altında hematologlara yönelik online eğitimler düzenlemekteyiz. 13 Şubat 2020 tarihinde, 20.00-21.30 satleri arasında aşağıda ajandasını görebileceğiniz bir eğitim toplantısı yapmayı planlamaktayız. Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, hematologların mesleki ve bilimsel olarak güncel bilgilerini tazelemelerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Konuşmacı; Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baştürk olacaktır.Toplantımızın konusu “Kronik Lenfositer Lösemide Güncel Tedavi ve Yanıt Değerlendirme” olacaktır.Sunumun ardından interaktif bir soru-cevap ve tartışma ortamı oluşması planlanmaktadır

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak, “Hematoloji Üniversitesi” adı altında hematologlara yönelik online eğitimler düzenlemekteyiz. 23 Ocak 2020 tarihinde, aşağıda ajandasını görebileceğiniz bir eğitim toplantısı yapmayı planlamaktayız.

Toplantıya katılım, online bir sistem üzerinden canlı yayına bağlanacak üye hematologlar için ücretsiz olup,  ilgili toplantıya özel link, toplantı öncesi internet sitemizde yayınlanacaktır.

Konuşmacı; Sağlık Bilimleri Üniversite Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzman Doktor Bahar Uncu Ulu olacaktır.
Toplantımızın konusu “Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Güncellemeler” olacaktır.

Sunumun ardından interaktif bir soru-cevap ve tartışma ortamı oluşması planlanmaktadır

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

 KARAR

Tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.12.2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Balgat Mah. Türkocağı Cad. 48/7 Çankaya/Ankara adresindeki Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yine aynı adreste 04.01.2020 Cumartesi günü saat 14.00 de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.  11.12.2019

  GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Dernek Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması,
 2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2020-2021 yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
 5. 2020-2021 yılı Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile kullanımı hususunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Oya Sunulması,
 6. Seçimler,
  a ) Yönetim Kurulu 7 asıl 5 yedek
  b) Denetim Kurulu  3 asıl 3 yedek
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış
Tarihimizin istisna şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal; elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile  dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir. Adının, hatırasının ve fikirlerinin ilelebet yaşayacağına olan inancımızla Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 96. Yılı Kutlu Olsun

Değerli Dostlar,
22 Eylül önemi nedir?
Hematolojik kanserler içinde sık görülen hastalıklardan biri kronik myelositer lösemidir (KML). Hastalığa sebep olan 9 ve 22 numaralı kromozomlar arasındaki genetik değişikliktir. Bu değişiklik sonucu ortaya çıkan Philadelphia kromozumunu sembolize eden 9 ve 22 rakamlarından dolayı 22 Eylülde tüm dünyada “Dünya KML Günü” altında farkındalık oluşturulmaktadır.

Kan kanserleri içinde yer alan Kronik Myelositer Lösemi (KML) tedavisinde günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90’ın üzerinde başarı elde etmek mümkündür.  İlaçların düzenli kullanılmasının hayati öneme sahiptir.

Erişkin yaş grubunda lösemilerin yüzde 15-20’sini oluşturur. KML, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülmekle birlikte, hastaların çoğunu erişkinler oluşturur. Ortalama görülme yaşı 50 yaş üzeridir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir.

Hastalığın tam kan sayımında kan lökosit sayısının yüksekliği ile kendini gösterdiğine ve erken dönemde hiçbir şikayete yol açmayabilmektedir.

Hastalığın, çabuk yorulma, halsizlik, yorgunluk, rutin günlük aktiviteler sırasında nefes darlığı, soluk cilt, karnın sol üst kısmında ağrıya ve çabuk doymaya yol açan dalak büyümesi, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlık ile belirti gösteren, hastalığı yenmenin mümkündür.

Hematolojk Nadir Hastalıklar Derneği

Değerli Dostlar,

Dünya Aferez Farkındalık Gününün amacı nedir?
Bugün 17 Eylül “Aferez Farkındalık Günü”.

Bu gün aferez bilim dalı konusundaki farkındalığı arttırmak, aferez bilim dalının ilerlemesi, kanıta dayalı uygulamaların yaygınlaşması, hayatlarını başkalarını kurtarmaya adayan aferez vericiliğinin özendirilmesi, hastaların aferez tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi ve aferez alanında çalışan sağlık profesyonellerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği
Yönetim Kurulı

15 Temmuz 2016 gecesi milletin iradesine ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkarak, adlarını insanlık tarihine altın harflerle yazdıran şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Gülümseten Doktor Anıları kitabında meslektaşlarımıza ait 107 anı metnine yer verdik. 44 hekim arkadaşımızın anılarıyla katkı sağladığı bu eserin ölümün elinden bir şeyler koparmış olmasının mutluluğu içerisindeyiz. Anı metinleri okuduğunuzda küçük de olsa yüzünüzde bir tebessüm oluşturup hekimliğe ve insanlığa dair aklınızda bir şeyler bırakabildiysek hedefe ulaşmış sayacağız kendimizi.

16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında hematoloji uzmanları, hematoloji yandal uzmanlık öğrencileri, hematoloji alanında hizmet veren hemşire, biyolog ve teknisyenlere yönelik, İstanbul’da gerçekleştireceğimiz “III. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresinde”, alanında uzman meslektaşlarımız hematolojik hastalıklardaki güncel gelişmeleri ve deneyimlerini tartışacaklardır.