Dünya Nadir Hastalıklar Günü, dünya çapında nadir görülen bir hastalıkla yaşayan 300 milyondan fazla insanın, seslerini duyurarak farkındalık yaratmak, ilaca ve tedaviye erişmlerini kolaylaştırmak amacıyla her yıl şubat ayının son günü düzenlenmektedir. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak biz de bu önemli günde nadir hastalık yaşayan hastalarımıza verdiğimiz desteğin artarak süreceğini belirtmekten mutluluk duyarız.

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 12.03.2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Mustafa Kemal Mah. 2124 Cad. 19/2 Çankaya-Ankara adresinde yapılmasına,

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanmadığı taktirde aynı adreste 26.03.2022 Cumartesi günü saat 14.00’da çoğunluk aramaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyuru yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Dernek Başkanının Olağanüstü Genel Kurul açılış konuşması
 2. Divan Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Derneğin Kurulacak olan Hematoloji Vakfına Kurucu olarak katılması ve Vakıf Malvarlığı tahsisinin görüşülmesi
 5. Dilek ve Temenniler
 6. Kapanış

HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR DERNEĞİ

Tüzüğümüzün 8.maddesi gereğince 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/12/2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Mustafa Kemal Mah. 2124. Cad. No:19/2 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 21/12/2021 Salı günü saat 13.00 de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Üyelere duyurulur.  17/11/2021

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve açılış ,
 2. Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Divan Heyetine toplantı tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususunda oylama yapılması,
 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 5. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 6. 2019- 2020 hesap dönemine ait Dernek Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu‘nun İç Denetim Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
 7. Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Seçimler
  1. Yönetim kurulu 7 asıl 5 yedek
  2. Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek,
 9. Dilek ve temenniler,
 10. Kapanış

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak, “Hematoloji Üniversitesi” adı altında hematologlara yönelik online eğitimlerimize devam ediyoruz. 23 Aralık 2021, Perşembe günü saat 20.00-21.00 arasında, “Foliküler Lenfoma Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” isimli webinar yapılacaktır. Moderatörlüğünü Dr. Mehmet Sinan Dal’ın yapacağı webinarımızda  Dr. Bahar Uncu Ulu konuşmacı olarak katılacaktır.

Toplantıya katılım linkine devamını oku butonuna basarak erişebilirsiniz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 98 Yılı Kutlu Olsun

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak, “Hematoloji Üniversitesi” adı altında hematologlara yönelik online eğitimlerimize devam ediyoruz. 21 Ekim 2021, Perşembe günü saat 20.00-21.00 arasında, “KLL’de Güncel Tedavi Yaklaşımı” isimli webinar yapılacaktır. Moderatörlüğünü Dr. Tuğba Hacıbekiroğlu’nun yapacağı webinarımızda  Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu konuşmacı olarak katılacaktır. Kronik lenfositik lösemi tedavisinde özellikle genetik olarak yüksek risk taşıyan hastaların kemoterapi ile karsılaştırıldığında hedefe yönelik ajanlarla daha iyi progresyonsuz sağkalıma sahip oldukları calışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle bu ajanların uygulama ve yan etki yönetimi önemlidir. Toplantıda bu ajanların etki mekanizmaları; uygulamaları etkinlikleri ve yan etki yönetimleri hakkında uluslararası çalışmalara dayanarak anlatım yapılacaktır. Toplantıya katılım linkine devamını oku butonuna basarak erişebilirsiniz.

Yönetim Kurulunun 05.09.2021 tarih ve 5 nolu kararı ve Tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı. 23.09.2021 günü saat 13.00’ da Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No::48/7 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No::48/7 Çankaya/Ankara adresinde  02.10.2021 günü saat 13.00’ da çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir. Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.

GÜNDEM   :

 1. Yoklama, Genel Kurul Açılışı.
 2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
 4. Gayri Menkul alımı hakkında Dernek tüzüğüne ek madde eklenmesi.
 5. Gayri menkul alımımı için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.
 6. Dilek ve temenniler.
 7. Kapanış.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak ortak sorunumuz olan, Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılının en önemli on sağlık sorunundan biri olarak gösterdiği aşı karşıtlığıyla mücadele için bir iletişim yolu olarak hikâye yarışması açıp seçici kurul tarafından beğenilen öyküleri kitaplaştırarak katkı vermek istedik.

Son başvuru tarihini 15 Temmuz 2021 olarak belirlediğimiz öykü yarışmamıza bu yıl 104 katılımcı öykülerini gönderdi. Katılımcılara ait istatistiksel bilgiler şöyleydi: 63’ü kadın, 41’i erkek idi; en genç katılımcı 12, en yaşlı katılımcı 77 yaşındaydı; 39 farklı ilden ve bir yurt dışından katılım oldu. En çok katılım İstanbul (22), Ankara (13), İzmir (11) illerindendi;  katılımcıların 13’ü sağlık çalışanıydı.

Alanınde uzman, birbirinden değerli seçici kurul üyelerimiz ilk üç dereceye giren öykülerimizi belirledi.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği olarak, “Hematoloji Üniversitesi” adı altında hematologlara yönelik online eğitimlerimize devam ediyoruz. 7 Ekim 2021, Perşembe günü saat 20.00-21.00 arasında, “İleri yaş AML’de yeni tedaviler” isimli webinar yapılacaktır. Moderatörlüğünü Dr. Mehmet Sinan Dal’ın yapacağı webinarımızda  Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu konuşmacı olarak katılacaktır. Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, hematologların mesleki ve bilimsel olarak güncel bilgilerini tazelemelerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktır. Toplantıya katılım, aşağıdaki link üzerinden gerçekleşecektir. Toplantıya katılım linkine devamını oku butonuna basarak erişebilirsiniz.