1. DOĞU ANADOLU VAKALARLA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI – 22 Haziran 2019

22 Haziran 2019 – Cumartesi

07:45-08:00
Açılış

Prof. Dr. Ahmet Kızılay – İnönü Üniversitesi Rektörü

LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr.İsmet Aydoğdu, Dr. İrfan Kuku

08:00-09:00
Patolog Gözüyle Vakalarla İnteraktif Periferik T Hücreli Lenfoma & Hodgkin Lenfoma Ayırıcı Tanısı
Konuşmacı: Dr. Emine Şamdancı

09:00-09:30
Vakalarla İnteraktif  Periferik T Hücreli Lenfomalarda Yeni Tedavi Seçenekleri
Konuşmacı:
Dr.İlhami Berber

09:30-10:00
Vakalarla İnteraktif  Periferik T Hücreli Lenfomalarda Monoklonal Antikor Tedavileri
Konuşmacı: Dr. Turgay Ulaş

10:00-10:30
Vakalarla  İnteraktif  Relaps/ Refraktter  Hodgkin  Lenfomada Tedavi

Konuşmacı: Dr.Emin Kaya

10:30-11:00 – Kahve arası

KÖK HÜCRE NAKLİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr.Fevzi Altuntaş, Dr.M.Ali Erkurt

11:00-11:30
Vakalarla İnteraktif  Mobilizasyon Başarısızlığı 2019

Konuşmacı: Dr.Mehmet Sinan Dal

11:30-12:00
Vakalarla İnteraktif  Allogeneik Kök Hücre Naklinde Antifungal  Proflaksi

Konuşmacı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu

12:00-12:30
Vakalarla İnteraktif  AKHN’de VOD Proflaksisi ve Tedavisi

Konuşmacı: Dr.Cengiz Demir

12:30-13:00
Vakalarla İnteraktif  GVHD tedavisinde yeni kullanılan ilaçlar
Konuşmacı: Dr. Sıdıka Gülkan Özkan

13:00-13:30 – Öğle Yemeği

KÖK HÜCRE NAKLİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr.Vahap Okan, Dr. Mehmet Sencan

13:30-14:00
Akraba nakillerde ATLG ile GvHD profilaksisi
Konuşmacı: Dr. Ali Ünal

14:00-14:30
AKHN’de yeni Hazırlama Rejimleri

Konuşmacı: Dr. Songül Şerefhanoğlu

14:30-15:00
Vakalarla İnteraktif   Hodgkin Lenfoma OKHN sonrası konsolidasyon tedavisi

Konuşmacı: Dr. Salih Sertaç Durusoy

15:00-15:30 – Kahve arası

KLL  OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Orhan Ayyıldız, Dr.Bülent Eser

15:30-16:00
Vakalarla İnteraktif  Yeni tanı KLL’de Obinutuzumab kullanımı

Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu

16:00-16:30
Vakalarla İnteraktif  Relaps/Refrakter  KLL hasta yönetimi (BTK inh. Kullanımı)

Konuşmacı: Dr. Süreyya Yiğit

16:30-17:00
Vakalarla İnteraktif  Relaps/RefrakterKLL hasta yönetimi (BCL 2 inh. Kullanımı)

Konuşmacı: Dr. Abdullah Karakuş

MULTPLE MİYELOM

Oturum Başkanları: Dr.Emin Kaya, Dr.Cengiz Demir

17:00-17:30
Vakalarla İnteraktif  Relaps/Refrakter Multple Miyelom hasta yönetimi (İMİD)
Konuşmacı: Dr. Yusuf Bilen

17:30-18:00
Vakalarla İnteraktif  Relaps/Refrakter Multple Miyelom hasta yönetimi (Oral Pİ)

Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci

18:00-18:30
Akılcı İlaç kullanımı
Oturum Başkanı:
Dr. Turgay Ulaş
Konuşmacı: Dr. Hatice Terzi