Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen “Ezgilerle Hayata Tutunmak” adlı beste yarışması düzenlenecektir. Sonuçları 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nde açıklanacak olan ödüllü yarışmamıza 30 Aralık 2019 tarihine kadar katılabilirsiniz.

Her yaş ve meslek kümesinden değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

YARIŞMA KURALLARI

 1. Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 2. Bu yarışma “her tür kanser hastalığı, lösemi, kemik iliği ve kök hücre nakli” konularını içeren şarkı besteleme yarışması olarak düzenlenmiştir. Bestelenen eserlerin hitap edeceği yaş grubu 4-17 yaş grubu çocuklar ve gençler olarak planlanmıştır. Yarışmacılar şarkı sözlerini yazarken hem dil hem de içerik açısından bu yaş grubunun düzeyini göz önünde bulundurarak yazmalıdırlar. Şarkı sözleri; konularla alakalı, eğitici, bilgilendirici, açıklayıcı, umut verici, net, anlaşılır, akıcı cümlelerden oluşmalıdır.
 3. Yarışmacılar yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış tek bir eser ile başvuru yapabilirler.
 4. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Aralık 2019‘dır.
 5. Eserler yarışmacılara ait olmalı ve başka eserler ile benzer özellikler taşımamalıdır.
 6. Eser dosyası, eser adı, bestecisi, düzenlemeyi yapan kişi, eserin ölçü ve hızı belirtilmiş olan Finale, Sibelius, Muse Score v.b. programlarda düzenlenmiş olan program dosyası ile birlikte A4 kağıdı boyutunda sayfaların .jpeg formatında görüntüleri bulunmalıdır. Ayrıca eserin basit düzeyde (örneğin cep telefonu ile) mp3 veya wav formatında ses kaydı olmalıdır.
 7. Kimlik bilgisi dosyası: Yarışmacının adı-soyadı, mesleği, adı, cinsiyeti, e-posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası bilgilerini içermelidir.
 8. Başvuru için beste dosyası www.nadirhastalıklar.org adresinde bulunan ilan sayfasından ulaşılabilecek online başvuru formunda ilgili yere yüklenmelidir. Başvurular sadece online ortamda kabul edilecektir. Yukarıdaki QR kod ile veya https://bit.ly/2oT16E5 linkte bulunan başvuru formuna ulaşılabilmektedir.
 9. Ödül olarak:
  1. Birinciye: 3.000 TL
  2. İkinciye: 2.000TL
  3. Üçüncüye: 1.000TL
 10. Aynı dereceye birden fazla kişi uygun görüldüğünde ödül, yarışmacılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 11. Yarışmaya katılan bestecilere (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.
 12. Yarışmaya katılan besteler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinde” olmak kaydıyla bestecinin adıyla yayımlanabilecektir. Yarışmaya katılan besteciler eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım v.b.  her türlü telif haklarını Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğin’e devredeceklerdir.
 13. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 14. Eserlerin sözlerinin yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
 15. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 16. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 17. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 18. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 19. Sonuçların resmi duyurusu 19 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan 3. HematolojikNadir Hastalıklar Kongresi’nde ve www.nadirhastaliklar.org.tr adresinde yapılacaktır.
 20. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden ilan edilecektir.
 22. Yarışmayla ilgili sorularınız için ezgilerlehayatatutunmak@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.