3.Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nin, içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını, katılımcılarımızın sağlığı açısından risk teşkil edeceğinden, 26-27 Aralık 2020 tarihinde tamamen dijital olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Derneğimiz tarafından düzenlenen “Ezgilerle Hayata Tutunmak” isimli beste  yarışmamızın sonuçları sanal kongremiz esnasında açıklanacaktır. Sonuçlar ayrıca dernek web sitemiz üzerinden de duyurulacaktır.

Her yaş ve meslek grubundan katılımla her geçen sene büyüyen yarışmamıza verdiğiniz destekten ötürü siz değerli dostlarımıza teşekkür ederiz.